Main Content

News Releases

03/05/2019
ANCHORAGE, Alaska – Bắt đầu vào ngày 10 tháng Ba, các trung tâm phục hồi sau thảm họa tại Alaska sẽ đóng cửa vào Chủ Nhật nhưng vẫn có cố vấn trực tiếp và giới thiệu sáu ngày một tuần cho những người...
03/04/2019
AUSTIN, Texas — Những người sống sót sau thảm họa cần phải bảo vệ chính mình. Những kẻ phạm tội biết rằng mọi người dễ bị tổn thương sau các sự kiện như Bão Harvey và họ bày ra các âm mưu để lợi dụng...
03/04/2019
ANCHORAGE, Alaska – Hiện chúng tôi có đường dây trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người Alaska đủ tiêu chuẩn bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 30 tháng Mười Một tại Thành Phố Anchorage, Kenai...
03/01/2019
Những người dân Alaska nào nộp đơn và đủ điều kiện để được hỗ trợ liên bang, được đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho các món không bảo hiểm hoặc bảo hiểm không đủ, cần thiết để phục hồi nhà của họ được an...
02/27/2019
• Những nạn nhân có nhà bị hư hại từ cơn bão Michael và không có bảo hiểm hoặc không đủ bảo hiểm, có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp từ Fema để khôi phục nhà của họ trở về tình trạng an toàn, sạch...
02/26/2019
ANCHORAGE, Alaska – FEMA có thể giúp các cư dân Alaska bị tổn thất, không có bảo hiểm haycó bảo hiểm thấp từ trận động đất ngày 30 tháng Mười Một nếu họ sống tại những khu vực định rõvà bảo hiểm động...
02/25/2019
Hỏi: Tại sao tôi là một cá nhân được giới thiệu đến Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ cho những mất mác liên quan đến thảm họa trong kỳ động đất tại Alaska?Đáp: Xin đừng thắc mắc về tên của ban ngành....
02/25/2019
Cư dân của Florida Panhandle bị thiệt hại và không được bảo hiểm đài thọ do trận cuồng phong Michael gây ra và vẫn có các nhu cầu liên quan đến thảm họa  không được hỗ trợ bởi chánh phủ tiểu bang...
02/22/2019
Hỏi: Thư xác định của FEMA nói rằng mẫu đơn tôi nộp xin hỗ trợ thảm họa là “không đủ điều kiện (ineligible)” hoặc “không điền đầy đủ (incomplete).” Tôi có thể làm gì nữa?Đáp: Tất cả những người nộp...
02/19/2019
TALLAHASSEE, Fla. - Trung tâm khắc phục sau thảm họa của Tiểu Bang / FEMA tại Quận Calhoun sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ tối ngày Thứ Sáu, ngày 22 tháng Hai. Sự trợ giúp vẫn có thể qua điện thoại, trực...