Main Content

News Releases

03/13/2019
AUSTIN, Texas — Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã trao gần 4 triệu đô la Mỹ cho Ban Mở rộng Kỹ thuật Texas A&M (TEEX) để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau Bão...
03/12/2019
Lũ lụt từ trận cuồng phong Michael dẫn đến hơn 4,000 đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm lũ lụt được yêu cầu bởi các chủ nhà, chủ doanh nghiệp và người thuê nhà ở Florida, là những người có bảo...
03/12/2019
AUSTIN, Texas — Mùa mưa bão bắt đầu vào ngày 1 tháng 6, nhưng thảm họa có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Hãy đảm bảo là quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng ngay từ hôm nay bằng cách tích trữ đồ cho bộ...
03/06/2019
Austin, Texas - Cư dân Texas dọc theo Bờ biển Vùng Vịnh biết rằng mỗi khi hè đến là nhà cửa, doanh nghiệp của họ có thể bị ảnh hưởng bởi nước lũ do bão gây ra. Ở La Grange, Texas, những người sống...
03/05/2019
ANCHORAGE, Alaska – Bắt đầu vào ngày 10 tháng Ba, các trung tâm phục hồi sau thảm họa tại Alaska sẽ đóng cửa vào Chủ Nhật nhưng vẫn có cố vấn trực tiếp và giới thiệu sáu ngày một tuần cho những người...
03/04/2019
AUSTIN, Texas — Những người sống sót sau thảm họa cần phải bảo vệ chính mình. Những kẻ phạm tội biết rằng mọi người dễ bị tổn thương sau các sự kiện như Bão Harvey và họ bày ra các âm mưu để lợi dụng...
03/04/2019
ANCHORAGE, Alaska – Hiện chúng tôi có đường dây trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người Alaska đủ tiêu chuẩn bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 30 tháng Mười Một tại Thành Phố Anchorage, Kenai...
03/01/2019
Những người dân Alaska nào nộp đơn và đủ điều kiện để được hỗ trợ liên bang, được đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho các món không bảo hiểm hoặc bảo hiểm không đủ, cần thiết để phục hồi nhà của họ được an...
02/27/2019
• Những nạn nhân có nhà bị hư hại từ cơn bão Michael và không có bảo hiểm hoặc không đủ bảo hiểm, có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp từ Fema để khôi phục nhà của họ trở về tình trạng an toàn, sạch...
02/26/2019
ANCHORAGE, Alaska – FEMA có thể giúp các cư dân Alaska bị tổn thất, không có bảo hiểm haycó bảo hiểm thấp từ trận động đất ngày 30 tháng Mười Một nếu họ sống tại những khu vực định rõvà bảo hiểm động...