Main Content

News Releases

05/05/2020
Xét nghiệm là rất quan trọng để làm chậm sự lây lan của coronavirus (COVID-19) và giảm thiểu mối đe dọa của virus đối với sức khỏe cộng đồng. Tổng thống Trump đã lãnh đạo một nỗ lực mang tính lịch sử...
05/02/2020
Vào ngày 28 Tháng Tư năm 2020, Tổng thống Trump đã ủy quyền phê duyệt chương trình Hỗ trợ và Đào tạo Cố vấn Khủng hoảng cho các thảm họa liên quan đến đại dịch Coronavirus (COVID-19) cho Quản trị...
05/02/2020
WASHINGTON--Hôm nay, FEMA đã công bố sự chấp thuận dành cho 30 tiểu bang và District of Columbia đối với chương trình Hỗ trợ và Đào tạo Cố vấn Khủng hoảng. Chương trình này giúp tài trợ cho các dịch...
04/23/2020
Do tình hình đại dịch COVID-19 khẩn cấp toàn quốc mà Tổng thống Trump đã công bố và sự cần thiết phải bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của tất cả người dân Mỹ; FEMA sẽ thực hiện kiểm tra nhà từ xa cho...
04/22/2020
Hướng dẫn này tóm tắt cách các tổ chức nên xem xét và quản lý việc duy trì nhu cầu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) của họ trong khi vẫn đảm bảo việc bảo vệ nhân viên trong quá trình ứng phó với đại...
04/21/2020
WASHINGTON - Là một phần của phản ứng trên toàn nước Mỹ đối với đại dịch COVID-19, FEMA đang nỗ lực giúp đỡ những nạn nhân của thảm họa, những người vô gia cư, và các chính quyền tiểu bang, địa...
04/14/2020
WASHINGTON - Sự khan hiếm nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19 là một vấn đề toàn cầu. Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được nguồn lực giống như nhiều quốc gia khác. Để tối đa hóa nguồn lực...
04/09/2020
FEMA đang ban hành quyết định tạm thời ngừng thu tiền thuê nhà đối với những nạn nhân sống sót sau thảm họa sống trong nhà ở của FEMA ở các tiểu bang sau:CaliforniaFloridaNorth CarolinaTexasĐiều này...
04/08/2020
Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ. Những nỗ lực cho đến...
03/29/2020
WASHINGTON - FEMA tiếp tục thực hiện các bước chủ động để giải quyết đại dịch COVID-19.  Để giúp phục vụ những khách hàng của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP), những người có thể gặp khó...