Press Releases

COLUMBIA, S.C.— Thời hạn nộp đơn xin hỗ trợ liên bang đã qua đối với các chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn bão Ian. Trong một số ít…
Th1 26, 2023
LAKE MARY, Fla. – Chưa đầy bốn tháng sau khi tuyên bố thảm họa lớn đối với cơn bão Ian, Chính quyền Biden-Harris đã cung cấp $5.2 tỷ hỗ trợ tài chính, các khoản vay thiên tai và bảo hiểm lũ lụt cho…
Th1 20, 2023
LAKE MARY, Fla. – FEMA và Tiểu bang Florida đang mở một trung tâm phục hồi sau thảm họa khác ở Quận Lee để hỗ trợ những người sống sót sau cơn bão Ian tại địa điểm sau:   ĐỊA ĐIỂM:        Mt.…
Th1 20, 2023
LAKE MARY, Fla. – FEMA tiếp tục lên lịch các diễn đàn mở công cộng khắp Tây Nam Florida với sứ mệnh thông báo cho những người sống sót sau cơn bão về các chương trình phục hồi hiện có của tiểu bang…
Th1 18, 2023
COLUMBIA, S.C. – Khi chủ nhà và người thuê nhà phục hồi sau Cơn bão Ian, đặc biệt là sau khi quý vị đã nộp đơn xin trợ giúp của FEMA, hoàn cảnh của quý vị có thể đã thay đổi. Quý vị có thể thay đổi…
Th1 13, 2023
COLUMBIA, S.C.—Chủ sở hữu nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn Bão Ian còn vài ngày nữa để đăng ký nhận trợ giúp. Thứ Hai, ngày 23 tháng…
Th1 13, 2023
LAKE MARY, Fla. - Những người sống sót sau cơn bão Ian chỉ còn duy nhất một ngày nữa để nộp đơn xin trợ cấp sau thảm họa với FEMA và đăng ký khoản vay phục hồi sau thảm họa lãi suất thấp của Cơ quan…
Th1 11, 2023
COLUMBIA, S.C. – Cư dân đang sửa chữa và xây dựng lại sau Cơn bão Ian có thể ghé tới Home Depot ở Myrtle Beach để nhận các bí quyết và lời khuyên về cách xây dựng nhà cửa chắc chắn hơn và an toàn hơn…
Th1 10, 2023
BRANDON, Fla. – FEMA muốn nhắc nhở những người sống sót khi hai hoặc nhiều thảm họa được tuyên bố trong cùng một tiểu bang, FEMA đảm bảo những người sống sót nhận được tất cả các hỗ trợ đủ điều kiện…
Th1 9, 2023
COLUMBIA, S.C. – Chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn bão Ian có thời hạn đến Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng, để nộp đơn xin trợ giúp…
Th1 7, 2023