Chính quyền Tiểu bang, FEMA vẫn tiếp tục làm công việc phục hồi cho South Dakota

Release Date Release Number
DR-4440-NR-024
Release Date:
Tháng 8 7, 2019

PIERRE, S.D. - Trong khi thời hạn đăng ký hỗ trợ thảm họa liên bang đã trôi qua, Chính quyền Tiểu bang South Dakota, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang và các đối tác cơ quan liên bang khác vẫn tiếp tục làm việc để phục hồi cho các cộng đồng South Dakota bị ảnh hưởng bởi cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng vào tháng Tư và tháng Năm.

 Cư dân đã đăng ký với FEMA có thể gọi   800-621-3362 (TTY 800-462-7585) để nhận câu trả lời cho câu hỏi về đơn xin của họ. Họ cũng có thể truy cập trực tuyến tới    DisasterAssistance.gov      để kiểm tra tình trạng thái của đơn xin.

 Ba Trung tâm khôi phục thảm họa sẽ tiếp tục hoạt động cho đến 6 giờ chiều. Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8, tại Quận Charles Mix,   Khu bảo tồn Pine Ridge và Khu bảo tồn Rosebud.

Tuyên bố thảm họa liên bang vào ngày 7 tháng 6 đã ủy quyền Hỗ trợ Cá nhân của FEMA cho các hộ gia đình ở các quận Bennett, Bonomme, Charles Mix, Dewey, Hutchinson, Jackson, Mellette, Minnehaha, Oglala Lakota, Todd, Turner, Yankton, Ziebach; Khu bảo tồn Pine Ridge; Khu bảo tồn Rosebud; Khu bảo tồn Cheyenne River Sioux.

FEMA đã phê chuẩn $1,779,289 tiền trợ cấp cho chủ nhà và người thuê nhà kể từ ngày 6 tháng 8, bao gồm $1,432,145 cho chi phí sửa chữa hoặc thay thế và chi phí cho thuê nhà và $ 347,143 để sửa chữa hoặc thay thế tài sản cá nhân, sửa chữa hoặc thay thế phương tiện, chi phí di chuyển và các nhu cầu khác liên quan đến thiên tai.

Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ đã phê duyệt $3,137,100 cho các khoản vay lãi suất thấp dành cho thiên tai đối với các doanh nghiệp và cư dân.

Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia đã nhận được 222 yêu cầu bồi thường và đã trả $3,720,167 cho các chủ hợp đồng trên toàn quốc kể từ ngày 6 tháng 8.

 Kể từ ngày 7 tháng 6, hơn 2,000 cư dân South Dakota đã liên lạc với FEMA để biết thông tin, giới thiệu hoặc hỗ trợ các tiềm năng về thiên tai . Nhân viên kiểm tra nhà ở FEMA đã hoàn tất 1,872 cuộc kiểm tra (97 phần trăm) các ngôi nhà bị hư hại trong thảm họa.  

Khi quá trình phục hồi tiếp tục, Tiểu bang South Dakota và FEMA đang làm việc với các cộng đồng để xử lý các yêu cầu bồi hoàn thiệt hại cho các cơ sở công cộng và bồi hoàn chi phí cho các dịch vụ khẩn cấp và loại bỏ các mảnh vỡ trong Chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA.

Tags:
Cập nhật lần cuối