Chỉ Còn Một Tuần Để Đăng Ký Xin Trợ Cấp Sau Khi Bị Thiên Tai Của Chính Phủ Liên Bang Tại South Dakota

Release Date Release Number
DR-4440-NR-021
Release Date:
Tháng 7 30, 2019

PIERRE, S.D. – Cư dân của South Dakota sống trong cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão mùa đồng và ngập lụt nặng chỉ còn 1 tuần đễ xin trợ cấp sau khi bị thiên tai của chính phủ liên bang.

Thời hạn cuối để đăng ký với Cơ Quan Quản lý Trường Hợp Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency) là ngày 6 tháng 8.

Những chủ nhà và người thuê nhà bị tổn thất do thiên tai có thể liên lạc với FEMA qua số điện thoại 800-621-3362 (Người khiếm thính/khiếm thị gọi số 800-462-7585), đăng ký online tại DisasterAssistance.gov, dùng ứng dụng của FEMA, hoặc đến một Trung Tâm Phục Hồi Sau Thiên Tai. Những quận hạt và khu đất được bảo tồn cho người da đỏ đã được chỉ định nhận Trợ Cấp Cá Nhân của FEMA.   Bennett, Bonomme, Charles Mix, Dewey, Hutchinson, Jackson, Mellette, Minnehaha, Oglala Lakota, Todd, Turner, Yankton, Ziebach; Khu bảo tồn Pine Ridge ; Khu bảo tồn Rosebud; Khu bảo tồn Cheyenne River Sioux.

Trung Tâm Phục Hồi Sau Thiên Tai hiện đang hoạt động trên 3 khu đất được bảo tồn cho người da đỏ. Các trung tâm này sẽ ngưng hoạt động vào 6 giờ tối Thứ 7, ngày 10 tháng 8. Các cư dân đã đăng ký với FEMA có thể tiếp tục nhận thông tin về đơn xin của mình bằng cách gọi vào số điện thoại 800-621-3362 (Người khiếm thị/khiếm thính gọi vào số 800-462-7585) hoặc lên mạng vào trang web: DisasterAssistance.gov.

Cho đến nay, có gần 2,000 cư dân của South Dakota đã liên lạc với FEMA để xin trợ cấp về thiên tai. 

Ngày 6 tháng 8 cũng là thời hạn cuối dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhận tư nhân, những người chủ nhà, và người thuê nhà bị thiệt hại về tài sản để xin vay mượn tiền sau thiên tai mà có lãi suất thấp từ Cơ Quan Quản Trị Các Doanh Nghiệp Nhỏ Của Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration). Thời hạn cuối cho các doanh nghiệp xin hỗ trợ về tổn hại kinh tế là ngày 9 tháng 3 năm 2020.

Tags:
Cập nhật lần cuối