Đây là điều rất rất quan trọng đối với cư dân South Dakota để nộp lại đơn xin của SBA

Release Date Release Number
DR-4440-SD NR-019
Release Date:
Tháng 7 26, 2019

PIERRE, S.D. - Một số cư dân South Dakota nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang có thể được giới thiệu đến Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ và yêu cầu điền vào đơn xin vay mượn với lãi suất thấp. Điều quan trọng là phải hoàn tất đơn xin vay mượn của SBA dành cho thiên tai phải trước thời hạn.

Bên cạnh bảo hiểm, khoản vay mượn lãi suất thấp SBA dành cho thiên tai là nguồn vốn chính để sửa chữa nhà cửa và thay thế đồ đạc bị phá hủy do thiên tai. Nhiều nạn nhân đăng ký với FEMA sẽ được giới thiệu đến SBA. Nếu SBA xác định các nạn nhân hội đủ điều kiện cho một khoản vay, nạn nhân không cần phải chấp nhận khoản vay đó; trong một số trường hợp hoàn tất hồ sơ xin cho vay có thể dẫn đến các khoản trợ cấp bổ sung từ FEMA.

Hạn chót để chủ nhà và người thuê nhà đăng ký cho vay mượn do thiên tai là ngày 6 tháng 8.   Các quận và khu bảo tồn sau đây được chỉ định cho Hỗ trợ Cá nhân của FEMA và hội đủ điều kiện cho các khoản vay mượn dành cho thiên tai của SBA:   Bennett, Bonomme, Charles Mix, Dewey, Hutchinson, Jackson, Mellette, Minnehaha, Oglala Lakota, Todd, Turner, Yankton, Ziebach; Khu bảo tồn Pine Ridge ; Khu bảo tồn Rosebud; Khu bảo tồn Cheyenne River Sioux.

Hạn chót để các doanh nghiệp áp dụng cho các khoản vay mượn bị lỗ lã kinh doanh cho các doanh nghiệp là ngày 9 tháng 3 năm 2020.

Các chuyên viên SBA sẵn sàng hỗ trợ chủ doanh nghiệp và cư dân tại Trung tâm Khắc phục Thiên tai. Đăng ký trực tuyến bằng cách sử dụng trang mạng bảo mật của SBA tại   https://disasterloan.sba.gov/ela  . Để biết thêm thông tin, các đương đơn có thể liên lạc với Trung tâm dịch vụ khách hàng hỗ trợ thiên tai SBA theo số điện thoại 800-659-2955. Người dùng TTY cũng có thể gọi số điện thoại 800-877-8339. Các đương đơn cũng có thể gửi email   DisasterCustomerService@sba.gov   hoặc truy cập SBA tại   www.SBA.gov/disaster  .

 Chủ nhà có thể mượn tới $200,000 để sửa chữa cấu trúc ngôi nhà chính hoặc tái xây dựng lại.    Chủ nhà và người thuê nhà có thể vay mượn tới $40,000 để thay thế tài sản cá nhân   bao gồm cả xe hơi bị hư hỏng hoặc bị phá hủy do thiên tai. Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể vay mượn tới 2 triệu để sửa chữa/thay thế thiệt hại tài sản thiên tai. Các doanh nghiệp nhỏ và hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân cũng có thể vay mượn để giúp đáp ứng thảm họa gây ra nhu cầu vốn lưu động. Mức tối đa 2 triệu áp dụng cho sự kết hợp giữa thiệt hại tài sản và cho mượn vay vốn lưu động.

Tags:
Cập nhật lần cuối