Thư Hội Đủ Điều Kiện Của FEMA Có Thể Không Phải Là Lời Cuối Cùng Về Hỗ Trợ Thiên Tai

Release Date Release Number
DR-4440-NR-010
Release Date:
Tháng 6 27, 2019

PIERRE, S.D. - Nếu quý vị đã nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang vì những cơn bão / lũ lụt nghiêm trọng vào đầu năm nay và nhận được một bức thư hoặc tin nhắn nói rằng quý vị không hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ thiên tai, quý vị nên biết rằng thông báo đầu tiên có thể không phải là lần cuối cùng. Có thể có một lý do dễ giải quyết tại sao một số đương đơn nhận được thông báo nói rằng họ không hội đủ điều kiện để được hỗ trợ.

Nếu quý vị được thông báo rằng đơn xin của quý vị là không hội đủ điều kiện, hoặc không đầy đủ, thì có thể cần thêm thông tin.

Một lý do phổ biến cho việc ban đầu không hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ thiên tai là người nộp đơn cần cung cấp cho FEMA một bản sao thư xác định của bảo hiểm trước khi đơn xin tài trợ có thể được duyệt xét.

Các lý do khác để xác định không hội đủ điều kiện có thể bao gồm:

  • Người nộp đơn đã không ký các giấy tờ cần thiết.
  • Người nộp đơn không chứng minh được sự chiếm hữu hoặc quyền sở hữu.
  • Danh tính người nộp đơn có thể chưa được xác minh.
  • Thiệt hại là một ngôi nhà thứ cấp hoặc một tài sản cho thuê, không phải là nơi cư trú chính.
  • Một số người khác trong gia đình có thể đã nộp đơn và nhận được hỗ trợ.
  • Thiệt hại liên quan đến thiên tai không thể được xác minh.  

Mọi người nộp đơn xin trợ giúp liên bang đều có quyền nộp đơn kháng cáo.

  • Khiếu nại có thể được gửi qua đường bưu điện, fax đến Trung tâm Dịch vụ Duyệt xét Quốc gia FEMA hoặc đích thân gửi đến Trung tâm Khắc phục Thảm họa (DRC) và phải được nhận trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thư xác định. Người nộp đơn hoặc người mà họ chỉ định hành động thay mặt cho họ phải giải thích bằng văn bản lý do tại sao họ tin rằng quyết định ban đầu là sai và cung cấp bất kỳ thông tin và tài liệu mới hoặc bổ sung nào hỗ trợ kháng cáo.
  • Khiếu nại có thể được gửi đến:

FEMA – Individuals & Households ProgramNational Processing Service CenterP.O. Box 10055Hyattsville, MD 20782-7055

 

  • Khiếu nại có thể được fax đến:800-827-8112Chú ý: FEMA – Individuals & Households Program
  •  Người ghi danh cũng có thể truy cập tại   bất kỳ Trung tâm Khắc phục Thiên tai nào mà FEMA và Tiểu bang South Dakota đã mở cửa trên toàn tiểu bang. Trung tâm Khắc phục Thiên tai Di động sẽ đến năm địa điểm khác. Tại DRC,   chuyên gia từ FEMA có thể giúp đỡ cho kháng cáo, trả lời câu hỏi, xem xét đơn ghia danh và chấp nhận các tài liệu cần thiết. Tìm những địa điểm gần nhất www.fema.gov/drc.

Mặc dù người nộp đơn có thể không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thiên tai của FEMA, họ có thể nhận được hỗ trợ thông qua Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA). SBA là nguồn ngân sách chính của chính phủ liên bang, cho việc tái xây dựng lại lâu dài các tài sản tư nhân bị thiệt hại do thiên tai. SBA giúp các doanh nghiệp nỗ lực và trang trải chi phí thay thế tài sản cá nhân bị mất hoặc bị thiệt hại do thiên tai. Các khoản vay thảm họa này bao gồm các khoản lỗ không được bồi thường đầy đủ bằng bảo hiểm hoặc các khoản thu hồi khác và không trùng lặp lợi ích của các cơ quan hoặc tổ chức khác. Để biết thêm thông tin, người đăng ký có thể liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hỗ trợ Thiên tai của SBA bằng cách gọi 800-659-2955, gửi email disastercustomerservice@sba.gov, vào trang mạng của SBA tại   SBA.gov/disaster   .  Những người khiếm thính và bị khó nghe có thể gọi 800-877-8339.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021