Tư vấn trong Trường hợp Khủng hoảng dành cho Cư dân South Dakota

Release Date Release Number
DR-4440-NR-023
Release Date:
Tháng 8 1, 2019

PIERRE, S.D. - Tư vấn trong trường hợp khủng hoảng sẵn sàng giúp đỡ cư dân South Dakota trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt năm nay.

Khoản tài trợ trị giá $320,000 từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang cho Tiểu bang South Dakota đang được tài trợ cho nỗ lực tư vấn trường hợp khủng hoảng. Cư dân đang gặp căng thẳng do thảm họa gây ra, có thể gọi 800-691-4336, 24 giờ trong ngày. Đường dây điện thoại giúp đỡ sẽ kết nối họ với các chuyên viên có thể tư vấn giảm đi sự căng thẳng và tư vấn sức khỏe hành vi.

Dịch vụ tư vấn khủng hoảng có sẵn cho các khu vực được chỉ định trong tuyên bố thảm họa liên bang cho việc Hỗ trợ Cá nhân: Ở các quận Bennett, Bonomme, Charles Mix, Dewey, Hutchinson, Jackson, Mellette, Minnehaha, Oglala Lakota, Todd, Turner, Yankton, Ziebach; Khu bảo tồn Cheyenne River Sioux; Khu bảo tồn Pine Ridge; Khu bảo tồn Rosebud.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021