Đường Dây Nóng Hỗ Trợ Dọn Dẹp Được Thành Lập Để Giúp Cư Dân Của South Dakota

Release Date Release Number
DR-4440-NR-022
Release Date:
Tháng 7 31, 2019

PIERRE, S.D. – Những tổ chức Thiện Nguyện Của South Dakota đang hoạt động trong vùng thiên tai đã thành lập Đường dây nóng Trợ giúp Dọn Dẹp, nhằm mục đích giúp đỡ các cư dân của South Dakota dọn dẹp hoặc vứt bỏ vôi gạch đổ nát do bão mùa đông và ngập lụt trong năm nay.

The điện thoại số là 605-519-5413. Đường dây nóng sẽ hoạt động từ đây đến ngày 9 tháng 8.

Các nhân viên trực điện thoại sẽ do những người thiện nguyện đảm nhận. Người gọi nên để lại số điện thoại của mình để nhân viên thiện nguyện có thể gọi lại.

Nhân viên thiện nguyện có thể giúp đào đất, đào máng cho nhà cửa (gỡ bỏ vách tường xây khan, thảm, v.v.), vứt bỏ vôi gạch đổ nát và những công việc dọn dẹp khác. Khi có cuộc gọi vào đường dây nóng yêu cầu giúp đỡ, thì người gọi sẽ được ghép với nhân viên thiện nguyện và họ sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của quý vị theo điều kiện cho phép của tài nguyên sẵn có.

Khi gọi vào đường dây nóng thì không có nghĩa là quý vị đăng ký với FEMA để nhận trợ cấp sau khi bị thiên tai. Các cư dân bị ảnh hưởng bởi thời thiết xấu từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 nên đăng ký với FEMA. Những người chủ nhà và người thuê nhà bị tổn thất do thiên tai nên liên lạc với FEMA bằng cách gọi số 800-621-3362 (Người khiếm thị/khiếm thính gọi số 800-462-7585), đăng ký trên mạng tại DisasterAssistance.gov, dùng ứng dụng của FEMA, hoặc đến một Trung Tâm Phục Hồi Sau Khi Bị Thiên Tai. Hãy vào trang web sau đây để tìm địa điểm của các trung tâm: www.fema.gov/DRC.

Tags:
Cập nhật lần cuối