Các chương trình của FEMA Giúp Mọi người Trên Toàn Đất nước

Release Date Release Number
HQ-20-109
Release Date:
Tháng 4 21, 2020

WASHINGTON - Là một phần của phản ứng trên toàn nước Mỹ đối với đại dịch COVID-19, FEMA đang nỗ lực giúp đỡ những nạn nhân của thảm họa, những người vô gia cư, và các chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ trên khắp đất nước.

“Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước chúng ta, chúng ta có những tuyên bố thảm họa lớn ở mọi tiểu bang, năm vùng lãnh thổ và District of Columbia,” Quản trị viên Pete Gaynor của FEMA nói. “Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để giảm bớt tác động của COVID-19 và bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả người dân Mỹ.

Hỗ trợ cho Chính quyền Tiểu bang, Địa phương, Bộ lạc và Vùng lãnh thổ

FEMA gần đây đã công bố khoản tài trợ bổ sung 100 triệu đô-la cho Chương trình Tài trợ Hiệu suất Quản lý trong Trường hợp Khẩn cấp. Khoản tiền này sẽ hỗ trợ các chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ trong các hoạt động y tế công cộng và quản lý trong trường hợp khẩn cấp của họ để hỗ trợ phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Tài trợ có sẵn cho tất cả 50 tiểu bang, năm vùng lãnh thổ và District of Columbia như một phần của Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trong Giai đoạn Coronavirus (CARES). Tất cả đơn đăng ký phải được nộp trước ngày 28 Tháng Tư.

Hoàn trả cho Hoạt động Trú ẩn Không theo Tập thể

New York và California đang cung cấp phòng khách sạn cho những người gặp khó khăn với tình trạng vô gia cư, mà những người này đã tiếp xúc hoặc đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 và những người có nguy cơ cao bị nhiễm virus. Những cá nhân này không yêu cầu phải nhập viện nhưng được hưởng hỗ trợ để giữ sức khỏe và ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19.  Ngoài ra, ở tiểu bang New York, nơi nghỉ được cung cấp cho nhân viên y tế có thể đã tiếp xúc với COVID-19 và không muốn trở về nhà vì sợ lây nhiễm cho các thành viên gia đình.

Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA sẽ hoàn trả 75 phần trăm chi phí thích hợp cho các phòng khách sạn này trong tối đa 30 ngày. Nếu nhu cầu vẫn tiếp tục, các tiểu bang này có thể yêu cầu kéo dài thêm thời gian. Hỗ trợ này có thể có sẵn cho các chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ yêu cầu và nhận được sự chấp thuận từ FEMA.

Tài trợ cho Phân phối Thực phẩm

FEMA nhận thấy rằng có thể cần có các khu vực mà chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ cần thiết phải cung cấp thực phẩm để đáp ứng nhu cầu tức thời của những người không thể tiếp cận với thực phẩm do COVID-19 và ban hành chính sách xác định công việc đủ điều kiện và chi phí để mua và phân phối thực phẩm.

Chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ có thể tham gia vào các thỏa thuận hoặc hợp đồng chính thức với các tổ chức tư nhân, bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân như ngân hàng thực phẩm, để mua và phân phối thực phẩm khi cần thiết như một biện pháp bảo vệ khẩn cấp để ứng phó với đại dịch COVID-19. Tài trợ Hỗ trợ Công cộng được cung cấp cho cơ quan chính phủ có trách nhiệm pháp lý, sau đó sẽ hoàn trả cho tổ chức cho các dịch vụ theo thỏa thuận hoặc hợp đồng. Chương trình Hỗ trợ Công cộng sẽ hoàn trả 75 phần trăm chi phí mua, đóng gói, chuẩn bị và giao thực phẩm tới các điểm phân phối hoặc các cá nhân, khi cần thiết.

Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để hoàn trả một phần cho tiểu bang California vì tiểu bang này cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày cho những người cao tuổi cần hỗ trợ thực phẩm và những người không tham gia các chương trình an ninh lương thực khác.

FEMA cũng đã giao 3 triệu đô-la đồ dùng cho trẻ sơ sinh bao gồm 8,200 hộp sữa công thức, 23,260 gói tã và 53,167 gói khăn lau cho các gia đình đang gặp khó khăn để giúp họ chăm sóc con cái.

Hỗ trợ các Nạn nhân của Thảm họa

FEMA đang tạm hoãn các khoản thanh toán tiền thuê Tháng Tư, Tháng Năm và Tháng Sáu cho những nạn nhân của thảm họa sống trong các căn nhà ở tạm thời do FEMA mua. Việc tạm hoãn này đã được phê duyệt để giảm bớt gánh nặng tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra cho những nạn nhân của thảm họa sống trong các căn nhà ở tạm thời được FEMA mua do các thảm họa xảy ra ở California, Florida, Bắc Carolina và Texas.

FEMA cũng gia hạn hỗ trợ tài chính thêm 90 ngày cho những nạn nhân sống sót sau Cơn bão Michael ở Florida, những người tiếp tục nhận được hỗ trợ thuê nhà từ FEMA để hỗ trợ phục hồi liên tục.

Kéo dài Thời gian Gia hạn Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt

Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia của FEMA kéo dài thời gian ân hạn để gia hạn các hợp đồng bảo hiểm lũ lụt từ 30 lên 120 ngày để trợ giúp những khách hàng có thể gặp khó khăn về tài chính. Việc kéo dài thời gian này áp dụng cho 1.5 triệu hợp đồng bảo hiểm lũ lụt với ngày hết hạn từ ngày 13 Tháng Hai đến ngày 15 Tháng Sáu năm 2020.

Tài trợ cho Thực phẩm và Nơi trú ẩn trong Trường hợp Khẩn cấp

Chương trình Thực phẩm và Nơi trú ẩn trong Trường hợp Khẩn cấp (EFSP) của FEMA đã nhận được thêm 200 triệu đô-la tài trợ bổ sung từ Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trong Giai đoạn Coronavirus (CARES). Số tiền này sẽ được phân phối cho các tổ chức dịch vụ xã hội địa phương cung cấp hỗ trợ không khẩn cấp cho những người có nhu cầu.

Quỹ EFSP có thể được sử dụng cho một loạt các dịch vụ, bao gồm nhà tạm trú cho nhiều người, thực phẩm cho nhiều người, tủ thực phẩm và ngân hàng thực phẩm, hóa đơn tiện ích và thanh toán tiền thuê/thế chấp để ngăn chặn việc bị tịch thu nhà hoặc trục xuất, và hỗ trợ chuyển từ nơi trú ẩn sang các điều kiện sống ổn định.

Khoản bổ sung 200 triệu đô-la từ Đạo luật CARES tách biệt với khoản tài trợ năm 2019 là 120 triệu đô-la được sử dụng cho EFSP trong tài trợ hàng năm. Tiền từ cả nguồn tài trợ bổ sung và tài trợ hàng năm dự kiến sẽ được phân phối cho các cơ quan địa phương vào Tháng Sáu năm 2020.

# # #

Related Links:
Tags:
Cập nhật lần cuối