U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

FEMA Thông báo về Ngừng Thu Tiền thuê nhà đối với những Nạn nhân sau Thảm họa

Release Date Release Number
HQ-20-091

FEMA đang ban hành quyết định tạm thời ngừng thu tiền thuê nhà đối với những nạn nhân sống sót sau thảm họa sống trong nhà ở của FEMA ở các tiểu bang sau:

  • California
  • Florida
  • North Carolina
  • Texas

Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính gây ra bởi đại dịch coronavirus (COVID-19) cho các nạn nhân. Chỉ áp dụng với duy nhất tiền thuê nhà; việc thu tiền thuê nhà dự kiến tiếp tục vào ngày 1 Tháng Bảy.

Những cá nhân sống trong nhà ở của FEMA có thể mong đợi điều gì?

FEMA sẽ gửi thư cho tất cả những người thuê nhà bị ảnh hưởng về việc tạm ngưng thu tiền thuê nhà của họ.

Những nạn nhân có thắc mắc có thể gọi đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585. Những người sử dụng 711 hoặc Dịch vụ Tiếp âm Video có thể gọi số 800-621-3362.

Bối cảnh:

Theo tuyên bố về Thảm họa Lớn, nếu một ngôi nhà của nạn nhân sau thảm họa đã bị hư hại hoặc bị phá hủy và nạn nhân không thể tìm thấy một nơi an toàn khác để sinh sống, họ có thể đủ điều kiện nhận một căn nhà tạm thời. FEMA cung cấp nhà ở tạm thời, các tiện ích và bảo trì miễn phí trong tối đa 18 tháng sau ngày tuyên bố thảm họa. Đổi lại, các nạn nhân được yêu cầu phải nỗ lực để hoàn thành việc sửa chữa nhà thiết yếu hoặc tìm nhà ở phù hợp khác. Các nạn nhân cũng được yêu cầu tuân thủ các điều khoản và điều kiện của FEMA để sống trong căn nhà tạm thời, bao gồm tuân thủ luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương và bất kỳ quy tắc nào do chủ sở hữu khu nhà lập ra nếu căn nhà đó ở trong một khu thương mại.

Nếu sau 18 tháng, FEMA gia hạn hỗ trợ nhà ở trực tiếp và nạn nhân không thể trở về nhà hoặc tìm nơi ở khác, họ có thể ở trong nhà của FEMA nhưng sẽ trả tiền thuê nhà dựa trên Giá Thuê Trung bình Thị trường (FMR), được thiết lập bởi Bộ Gia Cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ. FEMA giảm tiền thuê nhà cho những nạn nhân chứng minh được rằng họ không thể trả số tiền này do hoàn cảnh tài chính của họ.

Những người sống sót có quyền lợi bảo hiểm mà chi trả cho các chi phí sinh hoạt bổ sung được yêu cầu phải trả tiền thuê nhà cho FEMA tối đa bằng FMR hoặc số tiền nhận được từ những quyền lợi này (tùy theo mức nào ít hơn) để ngăn chặn sự trùng lặp quyền lợi với bảo hiểm, điều đã bị cấm theo luật. Những nạn nhân thực hiện các khoản thanh toán này được yêu cầu tiếp tục thực hiện chúng cho đến khi quyền lợi về chi phí sinh hoạt được sử dụng hết.

# # #

Last updated May 14, 2020