835.4 $ Sự Phục hồi Cho Trận Cuồng phong vẫn được Tiếp tục diễn ra ở Florida với hơn ngân sách 835.4 triệu đô la Hỗ trợ từ Liên

Release Date Release Number
R4-DR-4399-FL NR 074
Release Date:
Tháng 1 9, 2019

 TALLAHASEE, Fla. – Ba tháng sau khi trận cuồng phong Michael tàn phá, các cộng đồng tiếp tục nỗ lực phục hồi với sự hỗ trợ của Tiểu bang Florida và các cơ quan liên bang. Hơn 835.4 triệu đô la trong ngân sách liên bang đã được cung cấp cho chủ nhà, người thuê nhà, doanh nghiệp và hợp đồng bảo hiểm lũ lụt kể từ ngày 9 tháng 1.

Tiểu Bang Florida và cộng đồng địa phương đã loại bỏ hơn 20 triệu mét khối mảnh vụn,một bước quan trọng trong hoạt động phục hồi. FEMA đã cung cấp cho 1,952 hộ gia đình tạm trú trong các khách sạn kể từ khi cơn bão xảy ra, với 615 hộ gia đình hiện đang ở đó.

Tổng cộng hỗ trợ thảm họa của liên bang bao gồm:

  • Gần 129.6 triệu đô la trợ cấp dành cho cá nhân và hộ gia đình để cung cấp trợ giúp tài chính cho những người có chi phí cần thiết sau thảm họa và không thể đáp ứng các nhu cầu đó thông qua bảo hiểm hoặc các phương tiện khác.
  • Trong số tiền đó, hơn 106 triệu đô la bao gồm hỗ trợ nhà ở để giúp chủ nhà sửa chữa hoặc thay thế thiệt hại tài sản bị thiệt hại mà không được bảo hiểm đài thọ và
  • Gần 23,5 triệu đô la hỗ trợ nhu cầu khác đã hỗ trợ những nạn nhân có tiền để trang trải các chi phí cần thiết liên quan đến thảm họa như hóa đơn y tế; tiền để làm dọn dẹp, sửa chữa hoặc thay thế các vật dụng gia đình; để sửa chữa hoặc thay thế các phương tiện bị hư hại do thảm họa và các nhu cầu khác không liên quan tới nhà ở. 
  • Hơn 565,2 triệu đô la cho các khoản vay thảm họa của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ bao gồmgần 484,5 triệu đô la cho chủ nhà và người thuê nhà và hơn 80,7 triệu đô la cho các doanh nghiệpđể sửa chữa, tái xây dựng lại và thay thế tài sản và đồ đạt  bị hư hại và thiệt hại kinh tế.  
  • Hơn 140,5 triệu đô la trong các yêu cầu bồi thường đã trả cho 4,153 người có hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia.(Tính đến ngày 14 tháng 12)

Các trung tâm phục hồi sau thảm họa đã nhận được hơn 44,389 khách truy cập tìm kiếm thông tin hoặc hỗ trợ về thảm họa, trong khi  Các nhóm Tiếp cận với Nạn nhân bị Thiên tai đã thực hiện hơn 3,127 lượt truy cập vào các cơ sở cộng đồng, hơn 5,918 cho các doanh nghiệp, hơn 112,949 lượt truy cập tại nhà và hơn 30,000 lượt giới thiệu cho toàn bộ nguồn lực cộng đồng.

 

Đăng ký xin hỗ trợ hiện thời đã chấm dứt, Tuy nhiên, nên thông báo cho FEMA biết về bất kỳ thay đổi thông tin liên lạc của quý vị, các thương lượng bảo hiểm hoặc các thiệt hại bổ sung mới được phát hiện giúp tránh sự chậm trễ trong việc giúp quý vị nhận được sự hỗ trợ mà quý vị cần. Hãy tới thăm DRC hoặc liên lạc với FEMA nếu quý vị cần đặt câu hỏi về lá thư mà quý vị nhận được. Nhữngnạn nhân với hoàn cảnh giảm nhẹ vẫn có thể nộp đơn xin hỗ trợ.

 

Bảy trung tâm khắc phục thảm họa vẫn mở để cung cấp thông tin và hỗ trợ. Những nạn nhân có thể tìm thấy các địa điểm trung tâm với ứng dụng di động FEMA, bằng cách truy cập FEMA.gov/DRC hoặc bằng cách nhắn tin cho DRC và mã bưu điện của quý vị tới 43362.

 

Liên lạc FEMA bằng cách gọi 800-621-3362 Những người bị điếc, lãng tai hoặc khiếm khuyết về khả năng nói và sử dụng TTY có thể gọi 800-462-7585. Nếu quý vị sử dụng 711 hoặc VRS hoặc yêu cầu chỗ ở trong khi đến thăm một trung tâm, hãy gọi 800-621-3362. Số điện thoại miễn phí mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Giờ Miền Đông.

 

FEMA đang giúp chính quyền tiểu bang và địa phương phục hồi.  Mười tám quận và tiểu bang hội đủ điều kiện tham gia chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA. Tài trợ liên bang có sẵn để bồi hoàn cho các cộng đồng và một số tổ chức phi lợi nhuận cho các chi phí phát sinh cho việc dọn dẹp sau thảm họa, các hành động khẩn cấp được thực hiện để bảo vệ tính mạng hoặc tài sản, và sửa chữa, thay thế hoặc khôi phục cơ sở hạ tầng bị thiên tai.

 

Vì tài liệu được nhận từ các đương đơn cho Hỗ trợ Công cộng, FEMA có thể xem xét tính hội đủ điều kiện và phát triển khoản tài trợ để được bồi hoàn. Tài trợ được cung cấp cho tiểu bang sau đó phân phối cho người nộp đơn theo quy trình nội bộ của họ. Nhân viên FEMA đang làm việc thường xuyên với các quan chức tiểu bang và địa phương để thu thập tài liệu và đảm bảo tất cả các chi phí hội đủ điều kiện được hoàn trả.

 

Đến nay, có 220 đương đơn hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp Công cộng bao gồm các cơ quan tiểu bang, chính quyền địa phương và một số tổ chức phi lợi nhuận tư nhân.

 

Để biết thêm thông tin về sự khắc phục trận Cuồng Phong Michael, hãy truy cập www.fema.gov/vi/disaster/4399 và www.FloridaDisaster.org 

 

###

 

Sứ mệnh của FEMA: Giúp đỡ dân chúng trước, trong lúc, và sau khi xảy ra thiên tai.

 Để biết danh sách các tài nguyên có sẵn cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi trận cuồng phong Michael, hãy truy cập www.floridadisaster.org/info.

Để biết thêm thông tin về việc phục hồi từ Bão Michael, hãy vào trangwww.fema.gov/vi/disaster/4399.

Dõi theo FEMA và Phân Ban Quản lý Khẩn cấp Florida trên Twitter tại  @FEMARegion4 @FLSERT. Quý vị cũng có thể viếng thăm  trang Facebook của FEMA và Facebook của Phân ban tại  Facebook.com/FEMA Facebook.com/FloridaSERT.

 

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021