U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT SAU THẢM HỌA TẠI TEXAS

Release Date Release Number
HQ-17-072
Release Date:
August 29, 2017

WASHINGTON -- Tình thương yêu bao bọc và sự khoan hồng của người dân Mỹ chúng ta chưa bao giờ được thể hiện một cách rõ ràng hơn là trong những khoảng thời gian trước và sau thảm hoạ. Tinh thần hợp tác giữa các cá nhân, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức tôn giáo và cộng đồng, các đối tác tư nhân và cơ quan chính phủ chính là nguồn lực giúp những người sống sót đối phó với hậu quả của Bão Nhiệt đới Harvey một cách hiệu quả và mau chóng nhất. 

 

Quý vị hãy làm theo một vài hướng dẫn quan trọng sau đây để đảm bảo rằng sự đóng góp của quý vị sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất có thể cho những người sống sót sau thảm họa Bão Nhiệt đới Harvey.

 

ĐÓNG GÓP CHO NHỮNG NỖ LỰC CỨU TRỢ 

 

Cách hiệu quả nhất để hỗ trợ những người sống sót sau thảm họa trong quá trình hồi phục là hiến tiền và thời gian cho các tổ chức tự nguyện hoặc từ thiện đáng tin cậy và uy tín.

 

Các khoản đóng góp tiền mặt sẽ trao cho các cơ quan tự nguyện và tổ chức tôn giáo sự tự do để giải quyết các nhu cầu khẩn cấp càng ngày càng tăng. Khi có tiền mặt, các tổ chức này sẽ có thể tìm được nguồn lực cần thiết gần vị trí của thiên tai hơn. Dòng tiền này cũng sẽ trôi trở lại vào nền kinh tế địa phương và giúp các doanh nghiệp địa phương phục hồi nhanh hơn.

 

Xin vui lòng không mang tặng những vật dụng chưa được yêu cầu như quần áo cũ, đồ gia dụng linh tinh, thuốc men, hoặc thực phẩm dễ hư vào lúc này. Khi quý vị quyên góp đồ dùng cá nhân cũ, các cơ quan cứu trợ sẽ phải chi phối nguồn nhân lực của họ từ các dịch vụ cứu trợ trực tiếp để đi sắp xếp, đóng gói, vận chuyển, lưu trữ, và phân phối những thứ có thể không đáp ứng được nhu cầu của nạn nhân thảm họa hiện giờ.

 

Đóng góp thông qua một tổ chức đáng tin cậy.  Ở cấp quốc gia có rất nhiều tổ chức thiện nguyện, tổ chức tôn giáo và cộng đồng chuyên tích cực tham gia trong hoạt động cứu trợ sau các thảm hoạ, và là những nơi đáng tin cậy để hiến tiền và công lao cho những người sống sót sau thảm họa.  Các cá nhân, tập thể và tình nguyện viên có thể tìm hiểu thêm họ có thể tiếp tay giúp đỡ như thế nào trên trang web của Các Tổ chức Tình Nguyện Quốc gia Có Tham gia trong Nỗ lực Cứu trợ Sau Thảm họa (National Voluntary Organizations Active in Disaster, NVOAD).

 

Ngoài các tổ chức cấp quốc gia, nhóm Tổ chức Tình Nguyện Texas Có Tham gia trong Nỗ lực Cứu trợ Sau Thảm họa (Texas VOAD) có một danh sách liệt kê các tổ chức cứu trợ sau thảm họa đã được xác minh và hiện đang phục vụ những người sống sót.  Texas VOAD đại diện cho hơn ba mươi tổ chức tôn giáo, cộng đồng, phi lợi nhuận và phi chính phủ.     

 

ĐÍCH THÂN ĐI TÌNH NGUYỆN Ở CÁC KHU VỰC BỊ THẢM HỌA ẢNH HƯỞNG

 

Chính quyền bang Texas đang yêu cầu các tình nguyện viên không nên tự mình triển khai, vì sự hiện diện bất ngờ của quý vị tại các cộng đồng bị bão Harvey ảnh hưởng sẽ tạo thêm gánh nặng cho nhóm nhân viên ứng phó đầu tiên. 

 

VOAD Quốc gia cũng đã cho biết tình hình hiện nay có thể không thuận tiện cho tình nguyện viên tự đi vào những khu vực bị ảnh hưởng, và các nhân viên cảnh sát có thể sẽ yêu cầu họ quay về.

 

Để đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên cũng như những người sống sót, các tình nguyện viên chỉ nên đi vào các khu vực bị ảnh hưởng sau khi được phân công một nhiệm vụ cụ thể, có đầy đủ các thiết bị an toàn và giấy tờ tùy thân hợp lệ.

 

Vào thời điểm này, các tình nguyện viên tiềm năng nên đăng ký với một tổ chức tự nguyện hoặc từ thiện theo ý muốn. Nhiều trong số các tổ chức này hiện đã có mặt tại Texas và đang trợ giúp cư dân.

 

Các trang web của VOAD Quốc giaTexas có cung cấp các liên kết cho những ai muốn đăng ký làm tình nguyện viên với các tổ chức cộng đồng và tôn giáo hiện đang hoạt động trong khu vực.

 

Quan trọng nhất là hãy kiên nhẫn. Mặc dù nhu cầu cho sự trợ giúp hiện nay rất lớn, và có rất nhiều người muốn ra tay đóng góp, điều quan trọng mọi người cần lưu ý là: vui lòng không quyên góp đồ gia dụng hoặc tự triển khai đi cứu hộ, cho đến khi tình hình trong các cộng đồng an toàn trở lại, và các cơ quan chính phủ cũng như các tổ chức cứu trợ thiên tai đã có cơ hội đánh giá mức thiệt hại và xác định cụ thể những nhu cầu nào chưa được đáp ứng.

 

Sự rộng lượng của phía tình nguyện nguyên sẽ giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng phục hồi từ hậu quả thảm khốc của thiên tai, nhưng sự hồi phục này sẽ kéo dài rất lâu. Nhu cầu cho tình nguyện viên sẽ vẫn tồn tại trong nhiều tháng, nhiều năm sau thảm hoạ, vì vậy vui lòng đăng ký ngay bây giờ.

 

Bão nhiệt đới Harvey vẫn còn nguy hiểm và có khả năng tác động đến các khu vực khác tại Texas và Louisiana. Khi tình hình thay đổi, các nhu cầu trong khu vực cũng có thể sẽ thay đổi theo. Hãy tiếp tục theo dõi các kênh truyền thông và mạng xã hội để biết thêm thông tin.

 

###

Cập nhật lần cuối March 18, 2021