Trợ cấp Tạm trú Chuyển tiếp

Release Date Release Number
Release Date:
Tháng 8 29, 2017

FEMA có thể cung cấp Trợ cấp Tạm trú Chuyển tiếp (Transitional Shelter Assistance, TSA) cho những ai đã đăng ký và không thể trở về gia cư chính của họ vì lý do một thảm họa được Tổng thống tuyên bố đã khiến cho nhà của họ không còn ở được hoặc không thể tiếp cận được. Mục đích của chương trình TSA là để giảm số lượng người sống sót sau thảm họa tại các cơ sở tạm trú (shelter), bằng cách dời họ vào các khách sạn/nhà nghỉ ngắn hạn và thanh toán tiền phí trực tiếp cho những nơi đó. Trợ cấp TSA sẽ không được tính vào số tiền trợ cấp tối đa cho những người đăng ký nhận trợ cấp theo Chương trình Cá Nhân và Gia đình (Individuals and Households Program, IHP).

 

TSA được tài trợ theo Mục 403 của Đạo luật Stafford và một phần chi phí sẽ được tiểu bang tài trợ. Chính quyền tiểu bang có thể yêu cầu FEMA cho phép triển khai chương trình TSA cho một thảm họa được tuyên bố trong những khu vực cụ thể.

 

Các chính quyền tiểu bang, lãnh thổ, hoặc bộ lạc bị ảnh hưởng đều có thể yêu cầu triển khai chương trình TSA. Hình thức trợ giúp này có thể được xem xét khi quy mô và khoảng thời gian dự kiến ​​của thiên tai sẽ khiến cho nhiều người sống sót bị di dời trong một thời gian dài. Chính quyền tiểu bang, lãnh thổ hay bộ lạc phối hợp với FEMA để xác định những khu vực không thể tiếp cận được hoặc đã hứng chịu thiệt hại đến mức những người sống sót không thể quay trở lại nơi cư trú chính trước thảm họa của họ trong một khoảng thời gian dài.

 

Theo chương trình TSA, những người sống sót sau thảm họa có thể hội đủ điều kiện để lưu trú một khoảng thời gian có giới hạn tại một khách sạn hoặc nhà nghỉ có tham gia trong chương trình, và sẽ được FEMA thanh toán tiền phòng cả tiền thuế. Đối với những người đủ điều kiện, FEMA sẽ phê duyệt khoản trợ cấp thông qua hệ thống thanh toán trực tiếp cho khách sạn/nhà nghỉ. Những khách sạn/nhà nghỉ đó sẽ được sử dụng theo dạng cơ sở tạm trú chuyển tiếp. Người nộp đơn sẽ chịu trách nhiệm trả tất cả các khoản phí khác liên quan đến phòng khách sạn và tiện nghi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phụ phí hoặc phí tiện nghi, chẳng hạn như điện thoại, dịch vụ phòng, đồ ăn, vv.

 

Những ai đã đăng ký và đủ điều kiện nhận trợ cấp TSA mà cần được hỗ trợ thêm vì tình trạng khuyết tật hoặc thú nuôi gia đình nên liên lạc với khách sạn trước khi đăng ký/đến nhận phòng.

Giai đoạn đầu của chương trình trợ cấp này sẽ kéo dài 5-14 ngày (có thể điều chỉnh thành 30 ngày, nếu cần) tính từ ngày chương trình bắt đầu áp dụng. FEMA, kết hợp với chính quyền tiểu bang, lãnh thổ hay bộ lạc, có thể sẽ kéo dài khoảng thời gian trợ cấp này, nếu cần, mỗi 14 ngày một lần, cho đến hết tối đa là sáu tháng, tính từ ngày có tuyên bố thiên tai.

Những cá nhân và gia đình nào không đủ điều kiện nhận trợ cấp TSA sẽ được giới thiệu đến các cơ quan địa phương hoặc các tổ chức tự nguyện để được giúp đỡ.

Các cá nhân và hộ gia đình có thể hội đủ điều kiện nhận TSA, nếu: 

  • Họ đăng ký với FEMA để được hỗ trợ
  • Họ được cho thông qua quá trình xác minh tình trạng lưu trú tại Hoa Kỳ
  • Nhà ở chính của họ trước thảm họa nằm trong một khu vực được chỉ định cho TSA và việc họ đã cư ngụ tại địa chỉ đó đã được xác minh
  • Do hậu quả của thiên tai, họ bị di dời khỏi nhà ở chính trước thiên tai của họ 
  • Họ không tìm được chỗ ở khác thông qua các nguồn hỗ trợ khác 

FEMA cung cấp cho những người nộp đơn đủ điều kiện một danh sách các khách sạn tham gia trong khu vực của họ, và họ có thể chọn ở tại bất kỳ khách sạn hay cơ sở nào được FEMA ấn định và chấp thuận. Danh sách khách sạn được chấp thuận hiện có trên www.disasterassistance.gov hoặc Đường Dây Trợ Giúp của FEMA (800-321-FEMA). FEMA sẽ trợ giúp thêm cho những người nộp đơn có nhu cầu về chức năng hoặc khả năng tiếp cận trong việc tìm các khách sạn được chấp thuận mà có thể đáp ứng nhu cầu của họ.

FEMA căn cứ số tiền trợ cấp TSA trên mức phí phòng tối đa cộng với thuế địa phương, như được xác định bởi Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (General Services Administration, GSA).

Kéo dài trợ cấp TSA

Khi FEMA kéo dài trợ cấp TSA, những người nộp đơn đủ điều kiện sẽ được phép lưu lại nơi tạm trú chuyển tiếp của họ cho đến ngày cuối của khoảng thời gian được kéo dài, nếu họ hội đủ điều kiện nhận trợ cấp IHP, hoặc nếu cả hai trường hợp sau đây áp dụng đối với họ: 

  • FEMA hiện đang xem xét khả năng hội đủ điều kiện của người nộp đơn cho chương trình Trợ cấp Nhà ở Tạm thời, hoặc đang chờ người nộp đơn cung cấp các giấy tờ cần thiết cho quy trình xem xét.
  • Họ đáp ứng các điều kiện khác do FEMA và chính quyền tiểu bang, lãnh thổ hay bộ lạc phối hợp quy định.

TSA Hết hạn

  • Nếu một cá nhân đang nhận TSA được duyệt để nhận Trợ cấp Thuê nhà (Rental Assistance), trợ cấp TSA của họ sẽ hết hạn vào ngày cuối của giai đoạn 14 ngày nêu trên.
  • Những người nộp đơn không đủ điều kiện nhận trợ cấp IHP chỉ có thể lưu lại nơi tạm trú chuyển tiếp cho đến khi trợ cấp TSA của họ hết hạn.

 

###

Nhiệm vụ của FEMA là hỗ trợ công dân và các nhân viên ứng phó đầu tiên để đảm bảo rằng, là một quốc gia, chúng ta luôn làm việc cùng nhau để xây dựng, duy trì và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ chống lại, đáp ứng, phục hồi, và giảm thiểu tất cả các mối nguy hiểm mà chúng ta đang đối mặt.

Tháng 8 năm 2017

Tags:
Cập nhật lần cuối