Tiến độ. Quan hệ hợp tác. Chuẩn bị: sáu tháng sau Cơn bão Harvey

Release Date Release Number
NR 166
Release Date:
Tháng 2 20, 2018

 

AUSTIN, Texas – Sáu tháng kể từ khi Cơn bão Harvey tàn phá Bang Lone Star, các cư dân Texas ở các thị trấn ven biển, các khu đô thị và các hạt nông thôn tiếp tục công cuộc phục hồi chưa từng thấy của họ.

 

Hàng trăm trong số hàng nghìn chủ nhà đã sửa chữa hoặc xây dựng lại ngôi nhà bị hư hại do cơn bão của họ hoặc đã tìm thấy các căn hộ hoặc ngôi nhà cho thuê mới. Hoạt động phục hồi của họ được hỗ trợ bởi hàng tỷ đô la tài trợ của liên bang, các khoản cho vay lãi suất thấp sau thảm họa của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (Small Business Administration, SBA), và các khoản thanh toán bảo hiểm lũ lụt cho họ.

 

Tài trợ từ các cơ quan liên bang khác, các tổ chức phi lợi nhuận và các khoản đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân cũng đóng góp vào nỗ lực phục hồi, ngoài quỹ liên bang dành cho các nhu cầu xã hội cấp thiết bao gồm tư vấn về khủng hoảng, trợ giúp pháp lý về thiên tai, hoàn trả cho công ty thực phẩm và thất nghiệp sau thảm họa.

 

Sắp tới vẫn còn nhiều việc phải làm và nhiều người dân Texas vẫn đang tiếp nối các bước khôi phục sau thảm họa, đặc biệt là những người sống sót vẫn còn phải sống trong các khách sạn, các căn hộ cho thuê ngắn hạn, ở cùng bạn bè và gia đình, hoặc ở nhà tạm dưới hình thức nhà di động, xe làm nhà lưu động hoặc căn hộ cho thuê.

 

Một số người sống sót vẫn chưa được đáp ứng các nhu cầu của họ, chưa được hỗ trợ bởi các nguồn tài chính sẵn có sẽ tiếp tục yêu cầu hỗ trợ của các đối tác địa phương, tiểu bang, liên bang, phi lợi nhuận và tư nhân dưới hình thức các dịch vụ xã hội thông thường và hợp tác khôi phục lâu dài ở cấp địa phương.

 

Trong khi những người sống sót vẫn tiếp tục công cuộc phục hồi sau Cơn bão Harvey, điều quan trọng là tất cả mọi người cần ghi nhớ rằng Mùa Bão chỉ cách đó 4 tháng, và lũ lụt mùa xuân vào tháng 3 đang đến rất gần. Những người sống sót sẽ không còn thời gian như hiện tại để nắm bắt các rủi ro và tiến hành các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ nhà cửa của mình. Để biết thêm thông tin về các cách chuẩn bị, hãy truy cập: https://www.ready.gov/.

 

Để biết thêm thông tin về cơn bão Harvey và quá trình phục hồi của Texas, hãy truy cập trang web về thảm họa của cơn bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, hoặc trang Facebook tại http://www.facebook.com/FEMAharvey, tài khoản Twitter FEMA Region 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp của Texas tại www.dps.texas.gov/dem/.

 

 

QUA NHỮNG CON SỐ

 

1:  MỘT nhóm đối tác ở cấp địa phương, tiểu bang, liên bang, và từ các tổ chức phi lợi nhuận, khu vực tư nhân và những người sống sót tự hồi phục sau cơn bão Harvey.

 

17: Các Trung tâm Phục hồi Sau Thảm họa vẫn mở cửa để hỗ trợ những người sống sót.

 

41: Các hạt được chỉ định để Hỗ trợ Cá nhân.

 

53: Các hạt được chỉ định để Hỗ trợ Cộng đồng.

 

103: Hỗ trợ Cộng đồng bắt buộc phải đảm nhận các dự án sửa chữa cơ sở hạ tầng quan trọng.

 

306: Các cộng đồng ở vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey tham gia vào Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia.

 

1.923: Những nạn nhân sống trong nhà tạm trú sau thảm họa.

 

8.750: Hộ gia đình tạm thời sống trong khách sạn do FEMA chi trả.

 

91.000: Yêu cầu bồi thường bảo hiểm lũ lụt.

 

11.903.736:  Các bãi rác được dọn sạch tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey.

 

$19.976.306: Số tiền dành cho Trợ cấp Thất nghiệp Sau Thảm họa.

 

$625.000.000: Số tiền bắt buộc dành cho các dự án Hỗ trợ Cộng đồng.

 

$1.183.209.235: Số tiền Dành cho Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ dành cho các dự án giúp giảm tác động của thảm họa trong tương lai

 

$1.557.571.583: Trợ cấp Nhà ở và các chi phí liên quan đến Thiên tai Khác trả cho các nạn nhân.

 

$3.100.000.000: Các khoản vay lãi suất thấp được Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ phê duyệt

 

$8.300.000.000: Các khoản thanh toán của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (National Flood Insurance Program, NFIP).

 

$13.000.000.000: Tiền dành cho những người sống sót từ các khoản trợ cấp của Liên bang và Tiểu Bang, các khoản vay lãi suất thấp sau thảm họa của SBA, và các khoản thanh toán của Chương trình Bảo hiểm Lũ Lụt Quốc gia (NFIP).

 

###

 

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ cư dân và lực lượng ứng cứu đầu tiên nhằm bảo đảm rằng, là một quốc gia, chúng ta cùng nhau hợp tác để xây dựng, duy trì và cải tiến khả năng chuẩn bị, bảo vệ, ứng phó, phục hồi và giảm thiểu tất cả các mối nguy hiểm.

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ phục hồi sau thảm họa mà không kỳ thị về sắc tộc, màu da, tín ngưỡng, quốc gia, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh. Nếu quý vị hoặc người mà quý vị biết đã bị phân biệt đối xử, hãy gọi FEMA miễn phí tại theo số 800-621-3362 (thư thoại, 711/VRS - Dịch Vụ Tiếp Âm Bằng Video) (TTY: 800-462-7585). Có nhân viên tổng đài đa ngôn ngữ (nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha).

 

SBA là nguồn quỹ tài trợ chánh của chánh phủ liên bang cho nỗ lực tái xây dựng lâu dài những bất động sản tư nhân bị hư hỏng trong thảm họa. SBA giúp những doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, các tổ chức bất vụ lợi tư nhân, các chủ nhà và người thuê nhà chi trả cho những nỗ lực sửa chữa hoặc xây cất lại, và thanh toán những chi phí liên quan đến việc thay thế các tài sản cá nhân bị thảm họa hủy hoại hay làm hư hỏng. Các khoản vay sau thảm họa này sẽ bao trả những chi phí mà bảo hiểm hoặc các chương trình phục hồi khác không bồi thường, và sẽ không trùng lặp với hỗ trợ từ những cơ quan hay tổ chức khác. Để biết thêm thông tin, các đương đơn có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng thuộc Bộ Phận Hỗ Trợ Thảm Họa của SBA bằng cách gọi số (800) 659-2955, gởi email đến disastercustomerservice@sba.gov hoặc vào trang web của SBA tại www.sba.gov/disaster. Những người bị khiếm thính hoặc lãng tai có thể gọi (800) 877-8339.

Tags:
Cập nhật lần cuối