Các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa Hoạt Động trong vai trò Trung Tâm Tiếp Ngoại Cho Vay Nợ Thảm Họa cho SBA

Release Date Release Number
NR 031
Release Date:
Tháng 5 29, 2019

ANCHORAGE, Alaska – Sau thời hạn chót là ngày 31 tháng Năm để ghi danh vào chương trình trợ giúp thảm họa liên bang, các trung tâm phục hồi thảm họa của FEMA sẽ bắt đầu hoạt động trong vai trò trung tâm tiếp ngoại cho vay nợ thảm họa cho Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration, hay SBA).

 

Một trung tâm phục hồi ở Wasilla đã được đổi thành trung tâm tiếp ngoại cho vay nợ thảm họa vào ngày 16 tháng Năm.

 

Vào ngày 3 tháng Sáu, hai trung tâm tiếp ngoại cho vay nợ khác sẽ bắt đầu phục vụ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 30 tháng Mười Một. Thời gian làm việc là từ 9:00 sáng đến 6:00 tối, thứ Hai đến thứ Sáu tại:

  • Spenard Community Recreation Center, 2020 West 48th Ave., West Conference Room, Anchorage, AK 99517
  • Community Covenant Church, 16123 Artillery Rd., Eagle River, AK 99577
  • Christ First United Methodist Church, 2635 S. Old Knik Rd., Wasilla, AK 99654
    
   SBA cung cấp tiền vay thảm họa dài hạn với lãi suất thấp cho các cơ sở thương mại thuộc mọi tầm cỡ, các tổ chức phi lợi nhuận tư, chủ nhà và người thuê để sửa chữa hay thay thế tài sản bị hư hại vì thảm họa, do không có bảo hiểm hoặc có mức bảo hiểm thấp. Đại diện dịch vụ khách hàng ở trung tâm sẵn sàng trả lời các thắc mắc, giải thích về chương trình vay nợ thảm họa và khóa sổ tiền vay thảm họa được chấp thuận. SBA cũng cung cấp tiền vay cho các phần khấu trừ bảo hiểm và trong khi chờ đòi bảo hiểm.
    
   Mọi người cần ghi danh vào chương trình trợ giúp thảm họa liên bang và gởi đơn xin tiền vay SBA cho các hư hỏng tài sản trễ nhất là ngày 31 tháng Năm. Hạn chót các doanh nghiệp nộp đơn xin tiền vay cho các thiệt hại kinh tế là ngày 1 tháng Mười Một.
    
   Đương đơn có thể sử dụng đơn xin tiền vay điện tử để ghi danh qua mạng lưới an toàn của SBA tại disasterloan.sba.gov/ela, hoặc gọi cho trung tâm dịch vụ khách hàng của SBA theo số 800-659-2955. Người sử dụng TTY có thể gọi số 800-877-8339.
Tags:
Cập nhật lần cuối