Main Content

FEMA cấp 1 triệu đô la Mỹ cho Học Khu Độc Lập Port Aransas

Release date: 
08/12/2019
Release Number: 
NR-117

AUSTIN, Texas - Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã trao hơn 1 triệu đô la Mỹ cho Học Khu Độc Lập Port Aransas để sửa chữa các sân thể thao của Học Khu sau Bão Harvey.

 

Sân bóng mềm, sân tennis và đường chạy của học khu đã bị hư hỏng do gió to, nước dâng cao do bão và các mảnh vụn do gió thổi đến. Tấm lợp, mái che, sân cỏ cũng như hệ thống ánh sáng, hàng rào và thoát nước là một trong những thiệt hại tại ba cơ sở.

 

Tổng chi phí sửa chữa là hơn 1,1 triệu đô la Mỹ và đã bao gồm 115.508 đô la Mỹ đóng góp ngoài ngân sách.

 

Khoản tài trợ đến từ chương trình Hỗ Trợ Công Cộng của FEMA, hoàn tiền cho những đơn vị đăng ký đủ điều kiện đối với các hoạt động mà họ đã thực hiện để đáp ứng ngay lập tức với và trong quá trình khắc phục sau thảm họa. Những đơn vị đăng ký đủ điều kiện này bao gồm các tiểu bang, chính phủ bộ lạc được liên bang công nhận, vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân nhất định.

 

Chương trình Hỗ Trợ Công Cộng của FEMA tài trợ dự án trực tiếp cho tiểu bang để hoàn tiền cho các đơn vị đăng ký. Các khoản tài trợ cho quận sẽ được hoàn trả thông qua Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Texas (TDEM).

 

Để biết thêm thông tin về Bão Harvey và quá trình khắc phục ở Texas, xin truy cập trang web về thảm họa Bão Harvey tại địa chỉ www.fema.gov/disaster/4332, Facebook tại www.facebook.com/FEMAharvey, tài khoản Twitter của FEMA Vùng 6 tại www.twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Texas tại https://www.dps.texas.gov/dem/.

Last Updated: 
08/23/2019 - 13:08