Main Content

FEMA trao 5.6 triệu đô-la cho Thành phố Friendswood cho dự án thu mua

Release date: 
08/08/2019
Release Number: 
TRO-NR-116

AUSTIN, Texas Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã trao hơn 5.6 triệu đô-la cho Thành phố Friendswood thông qua Ban Quản lý các Tình trạng Khẩn cấp của Texas để mua và phá bỏ 26 căn nhà trong vùng lũ bị ảnh hưởng của Bão Harvey.

Sau khi các căn nhà này được phá bỏ, khu đất đó sẽ được giữ làm không gian mở để giảm thiệt hại do lũ trong tương lai ở khu vục như một phần của cam kết dài hạn của FEMA nhằm giúp Texas và các cộng đồng của tiểu bang này phục hồi sau Bão Harvey và trở nên kiên cường hơn.

Dự án này là một phần của Chương trình Tài trợ Giảm thiểu Rủi ro (HMGP) của FEMA và yêu cầu đối ứng 25% từ các nguồn ngoài chính phủ liên bang.

HMGP cung cấp các quỹ để thực hiện những biện pháp giảm thiểu rủi ro sau một thảm họa đã được công bố chính thức. Các khoản tài trợ được xây dựng để hỗ trợ các cộng đồng địa phương, tiểu bang, bộ lạc được liên bang công nhận và vùng lãnh thổ thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá trình phục hồi. Mục đích là giảm rủi ro tổng thể cho dân số và các kết cấu khỏi những sự kiện nguy cơ trong tương lai, đồng thời cũng giảm sự phụ thuộc vào quỹ liên bang với những thảm họa tương lai.

Để biết thêm thông tin về Bão Harvey và công tác khắc phục của Texas, hãy truy cập trang web về thảm họa Bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, Facebook tại www.facebook.com/FEMAharvey, tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại www.twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas tại https://www.dps.texas.gov/dem/.

Last Updated: 
08/23/2019 - 13:04