Main Content

FEMA đang Tuyển dụng Cư dân South Dakota để Giúp đỡ trong việc Khắc phục Thiên tai

Release date: 
06/25/2019
Release Number: 
DR-4440-NR-008

Pierre, S.D. - Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang hiện đang  tuyển dụng  cho các công việc tạm thời, toàn thời gian để giúp các cộng đồng  phục hồi sau các cơn bão mùa đông nghiêm trọng và lũ lụt từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 2019. Các việc làm sẽ tại Pierre, Sioux Falls, Rapid City và Aberdeen, và có thể yêu cầu đi công tác trong địa phương.

FEMA sẽ tuyển dụng ít nhất 25 công nhân làm việc tại địa phương ở nhiều công việc khác nhau.

“Việc tuyển dụng một phần của nhóm phục hồi của chúng tôi tại địa phương nhằm cung cấp kiến thức và kinh nghiệm địa phương và cũng tăng thêm sức mạnh cho nền kinh tế South Dakota,” ông Ricky Stephenson của FEMA cho biết, Viên chức  Điều phối Liên bang cho các nỗ lực phục hồi của cơ quan tại tiểu bang này. “Những nhân viên được tuyển dụng địa phương của chúng tôi cung cấp trợ giúp vô giá cho việc phục hồi và bổ sung cho nhân viên FEMA hiện tại.”

FEMA ban đầu đang tìm kiếm những người có kinh nghiệm trong công việc xây dựng, dự toán chi phí, phân phối và / hoặc quản lý chương trình, bảo vệ môi trường và bảo tồn lịch sử hoặc các khu vực liên quan. Các công việc bổ sung khác có thể được công bố sau.

 Thời hạn làm việc thông thường là 120 ngày nhưng có thể được gia hạn theo mức tăng 120 ngày trong tối đa một năm.   Có chu cấp bảo hiểm sức khỏe, nghỉ bệnh và nghỉ lễ.

Tất cả các ứng cử viên  phải tốt nghiệp trung học hoặc có bằng GED và vượt qua điều tra lý lịch .

Để biết thêm thông tin về các công việc này khi chúng được đăng lên, hãy truy cập   https://go.usa.gov/xyckS   trên trang mạng USAJOBS.

Last Updated: 
08/09/2019 - 16:59