Main Content

Các trung tâm Khắc phục Thảm họa của Tiểu bang/FEMA làm việc tại Yankton và Pine Ridge

Release date: 
06/13/2019
Release Number: 
4440-NR-002

PIERRE, SD – Tiểu Bang South Dakota và FEMA đã mở cửa các trung tâm khắc phục thảm họa ở Pine Ridge và Yankton để cung cấp việc hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cơn bão mùa đông và lũ lụt từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 2019.  Đây là những trung tâm đầu tiên được mở cửa, với các địa điểm khác trên toàn tiểu bang sẽ được thông báo sau.

Đại diện của Tiểu bang South Dakota, FEMA, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ và các tổ chức khác có mặt tại trung tâm để giải thích các chương trình hỗ trợ có sẵn và giúp kết nối những nạn nhân với các tài nguyên phù hợp nhất với nhu cầu phục hồi dành cho nạn nhân.

Các trung tâm tọa lạc tại:

Pine Ridge DRC
Billy Mills Building
85 E. Main St.
Pine Ridge, S.D.

Yankton DRC
Yankton County EM Building
807 Capital Street
(đậu xe và đi vào từ hướng đường Douglas street)
Yankton, S.D.  57078

Giờ Làm việc từ Thứ Hai tới Thứ Bảy, 9 giờ sáng tới 6 giờ tối, giờ địa phương.

Các cá nhân có thể đến bất kỳ trung tâm nào để được hỗ trợ. Sử dụng ứng dụng di động FEMA hoặc truy cập www.fema.gov/DRC  để biết địa điểm và thời gian làm việc của các trung tâm. 

Những người chủ sở hữu nhà, những người thuê nhà và những chủ sở hữu doanh nghiệp có thể ghi danh cho việc được hỗ trợ thảm họa trước khi ghé đến một trung tâm khôi phục. Có rất nhiều cách thức để ghi danh:

  • Hãy lên trực tuyến vào trang mạng DisasterAssistance.gov; hoặc DisasterAssistance.gov/es (dành cho tiếng Tây Ban Nha).
  • Hãy sử dụng ứng dụng di động FEMA bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.
  • Gọi cho đường dây trợ giúp về thảm họa theo số 800-621-3362 hoặc 800-462-7585 (TTY) bất cứ lúc nào từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm giờ địa phương, 7 ngày trong tuần, cho đến khi có thông báo mới. Có nhân viên tổng đài đa ngôn ngữ trực sẵn. 

Tất cả các trung tâm khôi phục đều có thể tiếp cận được đối với những người khuyết tật. Các trung tâm có công nghệ hỗ trợ để hỗ trợ trong việc giao tiếp. Những nạn nhân có thể theo các liên kết này để truy cập các video thông tin trong ASL:

  • Yêu cầu thông dịch viên (ASL) fema.gov/media-library/assets/videos/172199
  • Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa (ASL) fema.gov/media-library/assets/videos/127259

Các quận ở South Dakota hiện được chỉ định cho Hỗ trợ Cá nhân là: Bon Homme, Charles Mix, Hutchinson, Minnehaha, và Yankton; Khu bảo tồn Pine Ridge bao gồm các quận Oglala Lakota, Jackson, và Bennett; Khu bảo tồn Rosebud bao gồm các quận Mellette và Todd; và Khu bảo tồn Cheyenne River Sioux bao gồm các quận Dewey và Ziebach.

Last Updated: 
08/08/2019 - 16:35