Main Content

Đưa nhu cầu của thú cưng vào kế hoạch cho thiên tai của quý vị

Release date: 
06/12/2019
Release Number: 
TRO-NR-106

Lập một kế hoạch trong Tháng Chuẩn Bị Cho Thú Cưng vào tháng 6

 

AUSTIN, Texas — Kế hoạch mùa bão nghĩa là lên kế hoạch cho mọi thành viên trong gia đình quý vị, gồm cả những người không thể tự lên kế hoạch cho chính mình. Đừng đặt bản thân vào tình thế tồi tệ do quên chuẩn bị cho nhu cầu của thú cưng.

 

Đảm bảo quý vị đã sẵn sàng với thiên tai bằng những bước sau:

  1. Tạo một bộ dụng cụ khẩn cấp. Chuẩn bị ít nhất một nguồn thực phẩm và nước đủ trong ba ngày cũng như thuốc men, hồ sơ y tế, giấy tờ đăng ký, bộ sơ cứu cho thú cưng (gồm cả sách sơ cứu cho thú cưng), vòng cổ và bộ dây gắn thẻ ID, dây buộc, giỏ hoặc giá chở thú cưng, ảnh của quý vị và thú cưng chụp với nhau, và các vật dụng vệ sinh như rơm, khăn giấy và túi rác. Thú cưng của quý vị cũng sẽ thích các vật dụng quen thuộc để giảm căng thẳng như quà, đồ chơi, ổ và một chiếc áo êm. Xem danh sách tại https://go.usa.gov/xmFDP để giúp tạo bộ dụng cụ khẩn cấp.
  2. Xác định nơi tạm trú. Nhiều nơi tạm trú khẩn cấp sẽ không chấp nhận thú cưng. Cân nhắc xem gia đình hoặc bạn bè có thể trông hộ thú cưng của quý vị trong tình huống khẩn cấp không. Ngoài ra hãy tìm khách sạn cho phép thú cưng và tìm cũi hoặc các cơ sở trông giữ gần nơi tạm trú phù hợp của quý vị.
  3. Dùng hệ thống bạn bè thân thiết. Trong trường hợp quý vị không ở nhà khi thiên tai đến, hãy thu xếp một hàng xóm tin cậy để chăm sóc cho thú cưng của quý vị.
  4. Biết cách tìm họ. Trong trường hợp quý vị mất dấu thú cưng, hãy viết số điện thoại cho các tổ chức xã hội nhân đạo và bảo vệ động vật, đội phản ứng động vật quận và Liên Minh Bảo Vệ Và Cứu Nạn Động Vật Quốc Gia. Quý vị cũng có thể cân nhắc biện pháp nhận diện vĩnh viễn như vi mạch.

 

Nếu quý vị phải bỏ thú cưng lại trong tình huống khẩn cấp, đừng bao giờ để chúng bị xích bên ngoài.

 

Để tìm hiểu thêm về chuẩn bị trước thiên tai cho thú cưng, hãy truy cập www.ready.gov/caring-animals hoặc www.listo.gov/es/cuidado-de-los-animales cho tiếng Tây Ban Nha.

 

Để biết thêm thông tin về Bão Harvey và tình hình khắc phục của Texas, hãy truy cập trang web về thảm họa Bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, Facebook tại www.facebook.com/FEMAHarvey, tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại www.twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Texas tại www.dps.texas.gov/dem.

Last Updated: 
06/13/2019 - 10:14