Main Content

FEMA đã trợ cấp 4 triệu đô la Mỹ cho Ban Mở rộng Kỹ thuật Texas A&M

Release date: 
03/13/2019
Release Number: 
TRO-NR-83

AUSTIN, Texas Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã trao gần
4 triệu đô la Mỹ cho Ban Mở rộng Kỹ thuật Texas A&M (TEEX) để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau Bão Harvey.

 

TEEX đã sử dụng sức người, trang thiết bị, vật chất và hợp đồng để chỉ đạo các nhóm giải cứu công dân bị mắc kẹt và tìm kiếm những người sống sót ở các tòa nhà bị ngập.

 

Khoản trợ cấp của FEMA chi trả 100% chi phí các dự án vì TEEX đã hoàn thành công tác khẩn cấp trong vòng 30 ngày kể từ khi tuyên bố xảy ra thảm họa.

 

Khoản trợ cấp đến từ chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA, hoàn tiền cho những đơn vị đăng ký đủ điều kiện đối với các hoạt động mà họ đã thực hiện để đáp ứng ngay lập tức với và trong quá trình khắc phục sau một thảm họa. Những đơn vị đăng ký đủ điều kiện này bao gồm các tiểu bang, chính phủ bộ lạc được liên bang công nhận, vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân nhất định.

 

Chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA cung cấp dự án tài trợ trực tiếp cho tiểu bang để hoàn tiền cho các đơn vị đăng ký. Các khoản tài trợ cho TEEX sẽ được hoàn trả thông qua Phòng Quản lý Tình trạng khẩn cấp Texas.  

 

Để biết thêm thông tin về Bão Harvey và tình hình khắc phục của Texas, hãy truy cập trang web về thảm họa Bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, Facebook tại www.facebook.com/FEMAharvey, tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại www.twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Phòng Quản lý Tình trạng khẩn cấp Texas tại https://www.dps.texas.gov/dem/.

Last Updated: 
03/15/2019 - 10:38