Main Content

Giờ làm việc của Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa của Alaska thay đổi vào ngày 10 tháng Ba

Release date: 
03/05/2019
Release Number: 
NR 016

ANCHORAGE, Alaska – Bắt đầu vào ngày 10 tháng Ba, các trung tâm phục hồi sau thảm họa tại Alaska sẽ đóng cửa vào Chủ Nhật nhưng vẫn có cố vấn trực tiếp và giới thiệu sáu ngày một tuần cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 30 tháng Mười Một.

 

Dù giảm giờ hoạt động nhưng vẫn còn trợ giúp bảy ngày một tuần bằng cách gọi cho đường dây thường trực trợ giúp sau thảm họa của FEMA theo số 800-621-3362 (FEMA), âm thoại/VP/711. Có nhân viên điều hành thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. Người sử dụng TTY có thể gọi số 800-462-7585. Đường dây hoạt động từ 7:00 sáng đến 10:00 tối giờ địa phương.

 

Các trung tâm phục hồi sau thảm họa sẽ hoạt động từ thứ Hai-thứ Bảy, 9:00 sáng đến 7:00 tối, trừ khi được thông báo khác.

 

University of Alaska Annex

at University Center Mall

3901 Old Seward Highway, Suite 153

Anchorage, AK 99503

 

Community Covenant Church

16123 Artillery Rd.

Eagle River, AK 99577

Christ First United Methodist Church

2635 S. Old Knik Rd.

Wasilla, AK 99654

Spenard Community Recreation Center

2020 West 48th Ave.

Anchorage, AK 99517

Thứ Hai-thứ Sáu, 10:00 sáng đến 7:00 tối

Thứ Bảy, từ trưa đến 7:00 tối.

 

Trung tâm phục hồi sau thảm họa có các đại diện từ FEMA, Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ và những cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương khác. Họ giúp đỡ người dân ghi danh vào chương trình Trợ Giúp Cá Nhân của FEMA, kiểm tra tình trạng đơn xin, hiểu cách khiếu nại quyết định về tiêu chuẩn của FEMA và nộp đơn xin tiền vay thảm họa lãi suất thấp của SBA cho các doanh nghiệp đủ cỡ, các tổ chức phi lợi nhuận tư, chủ nhà và người thuê.

 

Muốn biết thêm thông tin về chương trình tiền vay thảm họa của SBA, các doanh nghiệp và cư dân có thể vào www.SBA.gov/disasterhoặc liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Trợ Giúp Thảm Họa của SBA theo số 800-659-2955. Người sử dụng TTY cũng có thể gọi số 800-877-8339. Các đương đơn cũng có thể gởi điện thư đến DisasterCustomerService@sba.gov.

 

Muốn biết thêm thông tin về phục hồi sau thảm họa Alaska, vào FEMA.gov/vi/disaster/4413, Twitter.com/FEMARegion10Facebook.com/FEMA.

Last Updated: 
03/20/2019 - 19:27