Main Content

Nhà An Toàn, Sạch Sẽ và Hoạt Động Tốt

Release date: 
03/01/2019
Release Number: 
FS 005

Những người dân Alaska nào nộp đơn và đủ điều kiện để được hỗ trợ liên bang, được đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho các món không bảo hiểm hoặc bảo hiểm không đủ, cần thiết để phục hồi nhà của họ được an toàn, sạch sẽ và hoạt động tốt.

 • Nhà được gọi là an toàn, sạch sẽ và hoạt động tốt phải đáp ứng các điều sau đây:
  • Cấu trúc bên ngoài nhà phải vững vàng, bao gồm cửa ra vào, nóc nhà và cửa sổ.
  • Điện, khí đốt, sưởi, ống nước và hệ thống hố phân tự hủy phải hoạt động đúng chức năng.
  • Các khu vực ở bên trong phải có cấu trúc vững vàng, bao gồm trần và sàn nhà.
  • Nhà có khả năng hoạt động cho mục đích dự định của chúng.
  • Lối ra vào nhà phải an toàn. 

Nhà Bị Hư Hại do Thảm Họa và Kiểm Tra Tại Chỗ

 

 • Việc kiểm tra nhà của FEMA bắt buộc phải ghi nhận các hư hại nằm trong phạm vi an toàn, vệ sinh và hoạt động tốt
   
 • Người kiểm tra của FEMA sẽ đến nhà bị hư hại để ghi nhận hư hại do động đất gây đến nơi cư trú trước thảm họa và tài sản cá nhân của người nộp đơn, như đồ nội thất, thiết bị, xe hơi và thiết bị cần thiết cho nhu cầu hàng ngày của gia đình. FEMA cung cấp các hướng dẫn đặc biệt cho người kiểm tra phải tuân theo.
   
 • Người kiểm tra của FEMA ghi nhận thiệt hại họ thấy, cùng với thông tin do người nộp đơn cung cấp, nhưng họ không xác định tiêu chuẩn của người nộp đơn cho hỗ trợ thảm họa.
   
 • Người kiểm tra của FEMA cũng có thể chụp hình thiệt hại để giúp ghi nhận những mất mát do thảm họa làm cho nơi cư trú của người nộp đơn không thể ở được, không an toàn hoặc không thể ra vào được. Tuy nhiên, những người kiểm tra của FEMA có thể không thấy tất cả các hư hại, vì họ không thể kiểm tra các khu vực không an toàn cho họ để ra vào như gác xép và khoảng trống nhỏ trên trần nhà, hoặc hư hại không nhìn thấy được (ví dụ như bị tuyết bao phủ.)
   
 • Đối với người chủ nhà, việc được ở hay không là dựa trên tất cả các hư hại do động đất gây ra.
   
 • Đối với người thuê nhà, việc xác định được ở hay không là dựa trên thiệt hại do thảm họa chưa được sửa chữa tại thời điểm kiểm tra. Người thuê mướn không chịu trách nhiệm sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, vì vậy nếu việc sửa chữa đã được thực hiện hoặc đang được thực hiện, người kiểm tra sẽ ghi nhận tình trạng tại thời điểm kiểm tra.

 

 • FEMA xác nhận những mất mát khác nhau bởi vì tình hình của mỗi người nộp đơn khác nhau. Chi phí sửa chữa nào vượt quá mức sửa chữa tối thiểu cần thiết để làm cho nhà được an toàn, vệ sinh và hoạt động tốt là không đủ điều kiện.
   
 • Nhà bị hư hại phải do thảm họa gây ra, nhưng trong một số trường hợp, hư hại có thể không ảnh hưởng đến việc sinh sống an toàn trong nhà. Trong khi nhiều người nộp đơn có nền nhà bị hư hại, hư hại này có thể không ngăn cản người cư ngụ sống trong nhà.
   
 • Thẩm quyền theo luật định của FEMA chỉ cho phép tài trợ để giúp ở trong một căn nhà an toàn, vệ sinh và hoạt động tốt.
   
 • Các nguồn tài nguyên bổ sung, ngoài bảo hiểm và FEMA, như SBA, tiểu bang Alaska và các tổ chức tình nguyện, có thể giúp người nộp đơn sửa nhà của họ để trở lại tình trạng trước thảm họa. Mặc dù hư hại khác, không được xác định là làm căn nhà không thể ở được, có thể là điều đáng kể, dự kiến cá nhân hoặc chủ nhà sẽ thực hiện các sửa chữa đó qua các tài nguyên khác.

 

Hỗ Trợ FEMA

 • Hỗ trợ từ FEMA không giống như bảo hiểm. Hỗ trợ chỉ cung cấp các nhu cầu cơ bản để có thể ở được trong căn nhà - bao gồm nhà vệ sinh, nóc nhà, các tiện ích quan trọng, cửa sổ và cửa ra vào. Ví dụ về các món không đủ điều kiện có thể bao gồm tủ không cần thiết và cửa nhà để xe.

 

Các Thí Dụ

 • Thiết Bị Gia Dụng:  FEMA có thể hỗ trợ để thay thế hoặc sửa chữa các lò sưởi và máy nước nóng bị hư hại vì thảm họa. Các món không cần thiết như máy rửa chén và thiết bị nhạc giải trí gia đình sẽ không được bao trả.
 • Trần Nhà và Nóc Nhà Bị Hư Hại:  FEMA có thể hỗ trợ sửa chữa rò rỉ do thảm họa trên nóc nhà, làm hư trần nhà và có thể làm cho các thành phần điện như đèn trên trần bị hư. Chi phí để sửa các vết bẩn nhỏ từ nóc nhà bị rỉ không được hoàn trả.
 • Nền nhà:  FEMA có thể hỗ trợ san bằng lại và làm ổn định nhà để ở an toàn, hỗ trợ cho thuê trong khi hoàn tất sửa chữa bổ sung hoặc tài trợ cho chuyên gia đánh giá thêm phạm vi hư hại.
 • Sàn nhà: FEMA có thể hỗ trợ sửa chữa các tầng phụ ở các nơi có người ở trong căn nhà bị hư hại do thảm họa.
 • Cửa sổ:  FEMA có thể hỗ trợ  thay thế các cửa sổ bị bể do thảm họa, nhưng không tính rèm và màn.
 • Giếng, Hố Phân Tự Hủy, Con Đường Tư:  FEMA có thể hỗ trợ với các món thường không được bảo hiểm bao trả như giếng, hệ thống hố phân tự hủy tư và/hoặc các con đường ra vào của tư nhân.

Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn Thống Nhất của Chương Trình Cá Nhân và Gia Đình, có thể tìm thấy tại fema.gov-ihp-unified-guide.

Last Updated: 
03/18/2019 - 19:34