Main Content

FEMA kéo dài Chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp tại New York

Release date: 
05/24/2013
Release Number: 
224

FEMA kéo dài Chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp tại New York

 

NEW YORK – Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận kéo dài thêm 39 ngày cho chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp (Transitional Sheltering Assistance, TSA), chương trình này cho phép những nạn nhân Bão Sandy nào hội đủ điều kiện mà không thể quay trở về nhà của họ để có thể trú ngụ tại những khách sạn hay nhà trọ đang tham gia vào chương trình.

 

Ngày trả phòng mới cho những ai hiện đang trong chương trình TSA là ngày 7 tháng Bảy. Cơ quan FEMA sẽ gọi điện thoại đến những ai hội đủ điều kiện gia hạn để thông báo về ngày trả phòng mới này. Những người nộp đơn hội đủ điều kiện cho gia hạn mới này sẽ được đánh giá theo từng trường hợp cho những trợ giúp tiếp tục.

 

Chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp tạm thời cho phép các nạn nhân bão Sandy đủ điều kiện có căn nhà đã bị thiệt hại nặng nề hoặc phá hủy để có thể tạm trú tại tại một khách sạn trong một thời gian có hạn. Chi phí của căn phòng được FEMA trả trực tiếp cho khách sạn.

 

Sự gia hạn đã được chấp thuận nhằm mục đích giúp đỡ những ai nộp đơn hội đủ điều kiện cho chương trình để vẫn sống tại các khách sạn trong khi FEMA và các cơ quan đối tác của tiểu bang và địa phương làm việc để nhận đạng các giải pháp nhà ở dài lâu.

 

FEMA tiếp tục phối hợp làm việc với các cơ quan đối tác tiểu bang, địa phương và tổ chức thiện nguyện để trợ giúp những người nộp đơn bằng cách tiếp cận và làm việc toàn diện với hồ sơ để nhận dạng và chuyển tiếp họ đến nơi cư ngụ tạm thời hoặc dài hạn thích hợp hơn.

 

Để tìm hiểu thêm về chương trình Trợ giúp Công cộng của FEMA tại New York, hãy đến trang: fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profitdhses.ny.gov/oem/recovery. Để có thêm thông tin về Bão Sandy tại New York, hãy vào thăm trang fema.gov/sandyny, twitter.com/FEMASandy, facebook.com/FEMASandyfema.gov/blog.

 

###

 

Sứ mệnh của FEMA là nhằm để hỗ trợ công dân và những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm quốc gia chúng ta cùng làm việc để xây dụng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối hiểm nguy. Trợ giúp phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ thông thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.  Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị hãy gọi cho FEMA vào số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Hoặc gọi số điện văn TTY ở số 800-462-7585.

 

Last Updated: 
05/29/2013 - 09:55