Main Content

Các Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai ở Quận Nassau và Suffolk chuyển thành các Trung Tâm Quảng Bá Chương Trình Vay Sau Thiên Tai

Release date: 
04/26/2013
Release Number: 
215

NEW YORK – Bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai ở quận Nassau và Suffolk sẽ chuyển thành các Trung Tâm Quảng Bá Chương Trình Vay Sau Thiên Tai bắt đầu vào ngày Thứ Tư, 1 tháng 5, 9 giờ sáng

Các trung tâm này  do Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp Hoa Kỳ điều hành sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Một trung tâm quảng bá chương trình vay sau thiên tai tập trung vào ngân quỹ cần thiết cho quá trình tái thiết và phục hồi. Các chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp có thể nói chuyện riêng với các đại diện SBA. Các chuyên gia thuộc Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp cũng sẽ có mặt. 

Tại các trung tâm này:

  • Những doanh nghiệp mọi tầm cỡ và một số tổ chức phi vụ lợi nào có cơ sở bị hư hại hoặc không hư hại cũng có thể nộp đơn xin vay theo diện Tổn Thất Tài Chánh (EDIL), một hình thức vay cung cấp vốn cho những ai bị trở ngại đối với tiền vốn lưu động.
  • Các doanh nghiệp, chủ nhà, và người thuê nhà có thể kiểm tra tình trạng của đơn xin vay hoặc hỏi bất cứ câu hỏi nào về đơn xin vay của SBA.
  • Các nguyên đơn có thể kiểm tra tình trạng ghi danh với FEMA và được giải thích rõ ràng về bất cứ thư từ nào đã nhận.

Dưới đây là danh sách của các địa điểm chuyển thành Trung Tâm Quảng Bá Chương Trình Vay Sau Thiên Tai:

Các Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai ở Quận Nassau và Suffolk chuyển thành các Trung Tâm Quảng Bá Chương Trình Vay Sau Thiên Tai – Trang 2

QUẬN

ĐỊA CHỈ

Nassau County

Recreation Center and Ice Arena (Trung tâm Giải trí & Trượt băng)

700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY 11561

Nassau County

Island Park Village Hall (LIRR) bãi đậu xe

127 Long Beach Rd., Island Park, NY 11558

Nassau County

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East, Seaford, NY 11783

Quận Suffolk

Thư viện Copiague Memorial Library

50 Deauville Blvd., Copiague, NY 11726

Để được giúp đỡ với các đơn xin vay từ SBA, xin gọi Trung tâm Phục vụ Khách hàng của SBA ở số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339) hoặc gởi email đến DisasterCustomerService@sba.gov

Để biết thêm chi tiết về quá trình phục hồi thiên tai của New York, xin vào thăm các trang mạng www.fema.gov/SandyNY www.twitter.com/FEMASandy www.facebook.com/FEMASandy www.fema.gov/blog.

###

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ các công dân và những người ứng cứu đầu tiên để bảo đảm rằng với tư cách là một quốc gia chúng ta cùng xây dựng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đối phó, phục hồi và giảm thiểu tất cả mối nguy hiểm.

Chương trình trợ giúp phục hồi thiên tai được cung cấp cho mọi công dân không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, xuất xứ quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, trình độ Anh ngữ hay tình trạng kinh tế. Nếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị có thể gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-FEMA (3362).  Để dùng dịch vụ TTY xin gọi số 800-462-7585.

Chương tŕnh trợ giúp tạm trú của FEMA và các khoản trợ cấp trang trải cho những chi phí giao thông công cộng, chi phí  y tế và nha khoa cùng các chi phí tang lễ và mai táng không bắt buộc người tiếp nhận phải nộp đơn xin vay tiền SBA. Tuy nhiên, các đương đơn nhận được các đơn xin vay SBA phải nộp các mẫu đơn lại cho các viên chức SBA phụ trách hồ sơ vay để họ xét có hội đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp giúp trang trải tài sản cá nhân, thay mới hoặc sửa chữa xe cộ, và những chi phí dọn nhà và lưu trữ đồ đạc.

Last Updated: 
04/30/2013 - 08:59
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: