Main Content

FEMA, CÁC ĐỐI TÁC LIÊN BANG VÀ THIỆN NGUYỆN VIÊN VẪN CÒN TẠI NEW YORK

Release date: 
04/16/2013

FEMA, CÁC ĐỐI TÁC LIÊN BANG VÀ THIỆN NGUYỆN VIÊN VẪN CÒN TẠI NEW YORK

Tuy ngày ghi danh hạn chót là ngày 13 tháng 4 đã qua, nhưng FEMA cùng các đối tác, bao gồm Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp và nhiều cơ quan thiện nguyện vẫn còn tại New York and sẽ tiếp tục giúp các nạn nhân cho đến khi hoàn thành công tác.

 

GIỮ LIÊN LẠC VỚI FEMA

 

Trong khi quá trình phục hồi đang diễn tiến, các nạn nhân Bão Sandy nên thông báo cho FEMA biết khi nào quý vị:

 • Thay đổi số điện thoại liên lạc chính. Thông tin liên lạc quan trọng và đáng tin, như số điện thoại sở làm hoặc di động;
 • Dọn nhà hoặc đổi địa chỉ nhận thư từ;   
 • Có thắc mắc đối với thư đã nhận từ FEMA;
 • Nhận tiền bồi thường từ bảo hiểm;
 • Muốn kiểm tra tình trạng của đơn xin; hoặc
 • Muốn bổ sung thông tin về dịch vụ gởi thẳng tiền vào trương mục (direct deposit). 

ĐƯỜNG DÂY TRỢ GIÚP CỦA FEMA

 • Các đương đơn có thể gọi đến Đường dây Trợ giúp của FEMA ở số 800-621-3362 (Tiếng nói, dịch vụ 7-1-1/Chuyển tiếp) hoặc TTY 800-462-7585 Đường dây này làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm theo múi giờ miền đông (EDT), bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo khác.

 

 • Đường dây trợ giúp của FEMA có nhân viên nói trên 40 ngôn ngữ để giải đáp thắc mắc của quý vị, cập nhật thông tin liên lạc hoặc giúp quý vị kiểm tra tình trạng của đơn xin. Xin gọi số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585 và chọn Mục số 2 để nghe tiếng Tây Ban Nha hoặc Mục số 3 để nghe các ngôn ngữ khác.

 

CƠ QUAN QUẢN TRỊ TIỂU DOANH NGHIỆP HOA KỲ SẴN SÀNG GIÚP ĐỞ  

 

SBA sẵn sàng giải đáp thắc mắc của các chủ nhà, người thuê nhà hoặc doanh nghiệp về những hồ sơ vay lãi thấp dành cho thiên tai. 

 

 • Số điện thoại của Trung tâm Phục vụ Khách hàng của SBA là 800-659-2955

(TTY 800-877-8339).

 • SBA cũng có thể giúp đở quý vị qua email, xin gởi đến địa chỉ DisasterCustomerService@sba.gov hoặc vào trang mạng sba.gov.
 • Hãy đến thăm một Trung tâm Quảng bá Hồ sơ Vay hoặc Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp. Để biết địa chỉ của trung tâm gần nhất và để biết về tình trạng đơn xin của mình, xin vui lòng gọi số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339.

 

 

TÁM TRUNG TÂM PHỤC HỒI VẪN CÒN MỞ CỬA  

 

 • Các Đại diện thuộc FEMA và SBA tại mỗi trung tâm phục hồi có thể giải đáp thắc mắc của quý vị.

 

Kings

Bãi đậu xe của MCU

1904 Surf Ave.

Brooklyn, NY 11224

Giờ làm việc thông thường: 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ hai - Thứ sáu

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Thứ bảy

 

Nassau

Recreation Center and Ice Arena (Trung tâm Giải trí & Trượt băng)

700 Magnolia Blvd.

Long Beach, NY 11561

 

Giờ làm việc thông thường: 11 giờ sáng đến 8 giờ tối, Thứ hai - Thứ sáu

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Thứ bảy

 

Island Park Village Hall

Bãi đậu xe (LIRR)

127 Long Beach Rd.

Island Park, NY 11558

 

Giờ làm việc thông thường: 11 giờ sáng đến 8 giờ tối, Thứ hai - Thứ sáu

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Thứ bảy

 

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East

Seaford, NY 11783

 

Giờ làm việc thông thường: 11 giờ sáng đến 8 giờ tối, Thứ hai - Thứ sáu

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Thứ bảy

 

Queens

Fort Tilden Park

415 State Rd.

Breezy Point, NY 11697

 

Giờ làm việc thông thường: 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ hai - Thứ sáu

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Thứ bảy

 

Arverne by the Sea

68-20 Rockaway Beach Blvd.

Arverne, NY 11692

 

Giờ làm việc thông thường: 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ hai - Thứ sáu

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Thứ bảy

 

Richmond

Kia in Staten Island

1976 Hylan Blvd.

Staten Island, NY 10306

 

Giờ làm việc thông thường: 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ hai - Thứ sáu

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Thứ bảy

 

Suffolk

Thư viện Copiague Memorial Library

50 Deauville Blvd.

Copiague, NY 11726

 

Giờ làm việc thông thường: 11 giờ sáng đến 8 giờ tối, Thứ hai - Thứ sáu

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Thứ bảy

Last Updated: 
04/19/2013 - 09:01