Main Content

Sắp đến ngày 13 tháng 4 là hạn chót để nộp đơn xin với FEMA, SBA

Main Content
Release date: 
04/02/2013
Release Number: 
201

Trợ cấp liên bang trị giá $3.1 tỉ dành cho các nạn nhân Bão Sandy đã được phê chuẩn

 

NEW YORK –   Ngày 13 tháng 4 là hạn chót để có thể  ghi danh xin trợ cấp liên bang và nộp đơn vay tiền với Cơ Quan Quản Trị Tiểu Doanh Nghiệp hầu giúp các nạn nhân phục hồi sau Bão Sandy.

 

Trong khi ngày chót để ghi danh và nộp đơn sắp đến một tuần sau ngày Thứ bảy tới, hơn $3.1 tỉ trợ cấp thiên tai đã được phê chuẩn dành cho các nạn nhân. 

 

Con số này có nghĩa là các gia đình nạn nhân có thể trở về nhà, trường học, các thương nghiệp mở cửa lại, và các lối xóm bắt đầu hướng về tương lai. 

 

 

 

Ngày cuối để các nạn nhân có thể ghi danh xin trợ cấp từ FEMA và xin vay từ SBA là ngày 13 tháng 4.  Có thể ghi danh bằng các hình thức sau đây:

  • Trên mạng trực tuyến tại DisasterAssistance.gov
  • Bằng điện thoại đa năng hoặc máy tính bảng, hãy truy cập m.fema.gov hoặc tải xuống ứng dụng của FEMA.
  • Gọi đến số điện thoại, 800-621-3362 (Dịch vụ Nói, 7-1-1/Chuyển tiếp) hoặc (TTY) 800-462-7585.

 

Có thể điền đơn vay SBA tại trang mạng https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA Để biết thêm chi tiết về các hồ sơ vay của SBA xin gọi số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

 

 
 

Quá trình phục hồi đã là một nỗ lực toàn diện bao gồm các cơ quan chính quyền địa phương, tiểu bang, bộ lạc và liên bang, thành phần tư nhân và các tổ chức thiện nguyện và tôn giáo.  Và khi quá trình tái thiết tiếp tục xảy ra trong những ngày tháng tới, các nguồn trợ lực và năng lực chuyên môn từ các tổ chức này sẽ được kết hợp qua văn phòng Phối Hợp Sự Phục Hồi Liên Bang, theo các nhu cầu cá nhân, địa phương, và tiểu bang.

Sắp đến ngày 13 tháng 4 là hạn chót để nộp đơn xin với FEMA, SBA – Trang 2

 

Trong những tháng sau khi Bão Sandy đánh vào New York, gần 271,000 người sống trong 13 quận được xác định đã ghi danh xin trợ giúp.  Hơn $943 triệu đã được trao đến tay các nạn nhân để giúp trang trải tiền thuê nhà, sửa chữa, và sắm lại các đồ vật bị thiệt hại vì bão.

 

SBA đã phê chuẩn các hồ sơ vay tổng cộng trên $1.3 tỉ để giúp các chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp mọi tầm cỡ.

 

Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia đã trả các khoản bồi thường tổng cộng là $3.2 tỉ cho 56,688 khách hàng mua bảo hiểm.

 

Chỉ một vài ngày sau cơn bão, tiểu bang và FEMA đã mở các Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai cho nạn nhân.  Tổng kết, 65 trung tâm phục hồi đã mở cửa để giúp hơn 176,000 nạn nhân bão.

 

Vào thời cao điểm, FEMA cùng các cơ quan liên bang khác đã huy động trên 4,156 nhân sự từ khắp 50 tiểu bang, Địa hạt Columbia, và 5 thuộc địa Hoa Kỳ đến New York.   Gần 2,000 người - trong đó có 500 người dân New York được muớn để phục vụ quá trình phục hồi vẫn còn tại chức.

 

Và để gánh bớt tài chánh cho các chính quyền địa phương, tiểu bang, và bộ lạc hầu giúp tài trợ việc chi tiêu đáng kể về cơ sở hạ tầng bị hư hại từ bão Sandy, chương trình Trợ Giúp Công Cộng của FEMA đã phê chuẩn $817 triệu để sửa chữa hoặc thay mới các cơ sở công cộng, hốt dọn phế liệu rác thải và các phí tổn khẩn cấp phát sinh từ thảm họa thiên tai. Chương trình này được FEMA tài trợ và tiểu bang điều hành.

 

Đến nay, 628 dự án đã được phê chuẩn nhận tài trợ dưới chương trình Trợ Giúp Công Cộng, bao gồm các bệnh viện, trường học, công viên công cộng và thư viện, phương tiện vận chuyển và cho các tổ chức phi vụ lợi. 

 

Đoàn Công binh Lục quân Hoa Kỳ   cùng các cơ quan chính quyền địa phương và tiểu bang đã hốt dọn 5.6 triệu khối phế liệu rác thải - đủ  để chất đầy 102 tầng lầu của Toà Empire State hơn 3.5 lần.Trong 2 tuần lễ sau cơn bão, Đoàn Công binh cũng đã hút 270 triệu ga lông nước từ các đường xe điện ngầm, đường hầm, và đường chui, đủ để ngập 843 sân chơi banh cà na sâu một bộ (foot).

 

Hơn 500 tổ chức địa phương,tiểu bang, và thiện nguyện quốc gia cùng tổ chức tôn giáo đã giúp đỡ những người cần trợ giúp. Họ cung cấp tiền hoặc đồ vật quyên góp, quản lý những sinh hoạt thiện nguyện, sửa chữa nhà, giữ trẻ, dịch vụ tư vấn, và hốt dọn tạp chất bẩn cũng như loại bỏ mốc trong các tư gia.

 

FEMA, cùng các nhà lãnh đạo địa phương và tiểu bang, đã thiết lập chương trình Tạm trú và Cấp điện Thiết yếu (STEP) để cung cấp các sửa chữa khẩn cấp hầu giúp hơn 21,000 gia đình thuộc Thành phố New York, các quận Nassau và Suffolk trở về nhà cho đến khi có thể hoàn tất những sửa chữa lâu dài. 

 

Sắp đến ngày 13 tháng 4 là hạn chót để nộp đơn xin với FEMA, SBA – Trang 3

 

Để bảo đảm không có trở ngại về ngôn ngữ, FEMA đã cung cấp thông tin bằng 26 tiếng, phái các chuyên gia biết nhiều ngôn ngữ đến làm việc và thiết lập các đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ miễn phí để giúp những người không nói tiếng Anh/tiếng Tây Ban Nha.

 

Đã có các thiết bị kỹ thuật để trợ giúp các nạn nhân bị điếc, khiếm thính, hoặc mù lòa bao gồm nhu liệu chuyển chữ sang tiếng nói và kính phóng đại cho người mù hoặc khiếm thị đến thăm các trung tâm phục hồi.    Những người bị điếc hoặc khiếm thính được cung cấp các thiết bị trợ thính, máy iPad3 với ứng dụng ngôn ngữ ước hiệu, và điện thoại có màn ảnh chú thích.

 

Thành phần tư nhân cũng đóng vai trò chính trong việc loan báo các hình thức trợ giúp. Cộng đồng thương mại đã phát tán tin tức trên màn hình viđêo ở Quảng Trường Times Square, Madison Square Garden và Lincoln Center, cùng các nơi khác. Sở Giao Thông Công Cộng trong thành phố (Metropolitan Transit Authority) đã dán những bích chương tại các trạm xe buýt và lối vào hầm xe điện ngầm cùng với trạm đón Phà Staten Island. Ủy ban Giám Sát xe Taxi ở TPNY cũng đã chiếu tin trên các màn hình viđêo trong xe taxi.

 

Vì tình trạng thiếu nhà thuê sau cơn bão, FEMA đã cho 99,243 người cùng gia đình tạm trú tại các khách sạn và nhà trọ bình dân qua Chương Trình Giúp Tạm Trú trong lúc họ tìm nhà ở dài hạn.

 

FEMA đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để phổ biến tin tức về các chương trình tiểu bang và liên bang cho số đông dân chúng tại New York. Những bản thông cáo báo chí về các chương trình này cùng với những đọan ghi âm và viđêo về các thông lệ hữu hiệu nhất cũng đã được phát tán trên khắp thế giới.  Từ ngày đầu khi xảy ra thảm họa thiên tai này, tài khoản Twitter tại “@FEMASandy”  đã có 3,100 người theo dõi và trang Sandy Facebook đã nhận được 2,490 ghi nhận "like".

 

 

###

 

Ghi chú của Biên tập viên: Sau đây là các liên kết hình ảnh có thể dùng để đăng tải.

 

Staten Island:

http://www.fema.gov/photolibrary/photo_details.do?id=64463

Fire Island:

http://www.fema.gov/photolibrary/photo_details.do?id=64478

Quận Nassau:

http://www.fema.gov/photolibrary/photo_details.do?id=64090

Queens:

http://www.fema.gov/photolibrary/photo_details.do?id=59872

Rockaways:

http://www.fema.gov/photolibrary/photo_details.do?id=62487

Last Updated: 
04/04/2013 - 10:52
Back to Top