Federal Emergency Management Agency

Đường dây trợ giúp của FEMA cung cấp nhiều dịch vụ cho các nạn nhân bão Sandy tại New York

Main Content
Release date: 
03/12/2013
Release Number: 
186

NEW YORK – Các nạn nhân bão Sandy nào đã đăng ký với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) cho những hỗ trợ về thiên tai có thể tận dụng nhiều dịch vụ có sẵn qua đường dây trợ giúp của FEMA ở số 800-621-3362 (Dịch vụ Tiếng nói, 7-1-1/Relay) hoặc (TTY) 800-462-7585.

Các nạn nhân bão có thể kiểm tra tình trạng của đơn nộp, cập nhật thông tin liên lạc, và tìm hiểu về bảo hiểm của họ ảnh hưởng đến trợ giúp của FEMA như thế nào.

Nạn nhân bão cũng có thể gọi đường dây trợ giúp về những vấn đề:

  • Cập nhật thông tin liên lạc
  • Nhận được thông tin về quá trình kiểm tra nhà ở
  • Thêm vào hoặc lấy ra tên của một người được chỉ định để phát biểu thay cho người nộp đơn
  • Tìm hiểu nếu FEMA cần thêm thông tin về đơn xin
  • Cập nhật FEMA về tình trạng nhà ở của người nộp đơn
  • Tìm hiểu cách kháng nghị một quyết định về đơn nộp của FEMA
  • Nhận được câu trả lời cho những thắc mắc khác mà họ có thể có về đơn nộp

Giờ làm việc của đường dây trợ giúp mở từ 7h sáng đến 1h sáng theo múi giờ Đông Mỹ (EST), bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo thêm. Những nhân viên tổng đài nói nhiều ngôn ngữ sẵn sàng có mặt. Đối với những ngôn ngữ ngoài tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha ra, xin gọi Đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ miễn phí của FEMA ở số 866-333-1796. Các nạn nhân bão cũng có thể đến thăm trang DisasterAssistance.gov hoặc m.fema.gov.

Ngày hạn cuối để đăng ký cho những trợ giúp thiên tai có thể có là ngày 29 tháng Ba, năm 2013. FEMA cung cấp trợ giúp về tài chánh đến với các nạn nhân nào hội đủ điều kiện của những thiên tai được thông báo bởi liên bang để bao trả cho những thiệt hại không có bảo hiểm và những khoản chi phí thiết yếu mà không được bao trả bởi những phương cách khác.

Để có thêm thông tin về Bão Sandy tại New York, hãy đến trang www.fema.gov/sandy-tiengviet, Twitter.com/FEMASandy, Facebook.com/FEMASandyFEMA.gov/blog.

Sứ mệnh của FEMA là nhằm để hỗ trợ công dân và những người đáp ứng đầu tiên để bảo đảm quốc gia chúng ta cùng làm việc để xây dụng, gìn giữ và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối hiểm nguy.

Last Updated: 
03/18/2013 - 16:41
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top