Main Content

Người sống sót sau bão Sandy có nhu cầu tiếp cận nhà cửa nên liên hệ với FEMA

Release date: 
02/15/2013
Release Number: 
170

 

NEW YORK – Những người sống sót có nhu cầu tiếp cận nhà cửa do Bão Sandy, đặc biệt là người lớn tuổi và người bị khuyết tật, được khuyến khích giữ liên lạc với Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang. FEMA có thể trợ giúp nếu thang máy hoặc hệ thống điện không hoạt động thích hợp, ngay cả nếu cấu trúc không bị hư hại.

 

Các cư dân sinh sống trong các tòa nhà có thang máy không hoạt động hoặc các khu vực chung không thể tiếp cận có thể hội đủ điều kiện được trợ cấp thuê nhà tạm thời hoặc các trợ cấp liên quan đến thảm họa khác từ FEMA. Những người gặp vấn đề về tiếp cận trong khi chờ giải quyết bảo hiểm cũng có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp.

 

Các tòa nhà có các điều kiện không an toàn như vấn đề về điện ở các khu vực chung, thang máy không hoạt động và lối vào khó tiếp cận có thể gây khó khăn cho cư dân, đặc biệt là những người bị khuyết tật hoặc vấn đề sức khỏe sẽ gặp khó khăn khi sử dụng cầu thang bộ.

 

Các chuyên gia của FEMA đang vận động các khu phố bị ảnh hưởng bởi Bão Sandy để đảm bảo người sống sót có nhu cầu về thể chất hoặc vận động được tiếp cận công bằng và nhận được các quyền lợi công bằng từ các chương trình của FEMA. Họ sẽ xem xét từng trường hợp để trợ giúp người sống sót có nhu cầu về chức năng và tiếp cận để đảm bảo họ nhận được trợ giúp mà họ hội đủ điều kiện.

 

Trong khi FEMA tiếp tục các nỗ lực tiếp ngoại, những người sống sót được yêu cầu gọi đến đường dây trợ giúp của FEMA 800-621-3362 (Thoại, 7-1-1/Chuyển tiếp) hoặc TTY 800-462-7585. FEMA cung cấp dịch vụ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để đáp ứng các yêu cầu trợ giúp. Để tiếp cận những dịch vụ này, vui lòng liên hệ đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 hoặc 866-333-1796. Tổng đài hoạt động từ 7:00 giờ sáng đến 1:00 giờ sáng EST, 7 ngày trong tuần. 

 

Last Updated: 
07/08/2017 - 11:37
State/Tribal Government or Region: