Main Content

Giải Đáp cho Những Câu Hỏi Thường Gặp Nhất về Hỗ Trợ Sau Thảm Họa

Release date: 
01/14/2013
Release Number: 
NR-138

NEW YORK – Vì đã sắp đến thời hạn đăng ký nhận hỗ trợ FEMA vào ngày 28 tháng 1 năm 2012  tại New York, các viên chức phục hồi muốn đảm bảo rằng những người sống sót đã có tất cả thông tin mà họ cần về hỗ trợ sau thảm họa.

Viên Chức Điều Phối Liên Bang của New York cho Bão Sandy, Michael Byrne, đã tổ chức buổi trò chuyện đầu tiên trong loạt các buổi trò chuyện “trực tiếp” trên Twitter tuần này để giải quyết các câu hỏi và mối quan tâm về hỗ trợ sau thảm họa, thảo luận về Chương Trình Giảm Nhẹ Mối Nguy của FEMA, Hỗ Trợ Thất Nghiệp sau Thảm Họa và trợ cấp sửa chữa nhà ở trong buổi trò chuyện kéo dài một giờ. Ông sẽ thực hiện các buổi trò chuyện khác trong các tuần tới. Hãy liên tục theo dõi  @FEMASandy để biết thông tin mới nhất về buổi trò chuyện tiếp theo.

Sau đây là một số câu hỏi thường gặp nhất về hỗ trợ sau thảm họa, (hơn 140 ký tự). Để xem thêm Hỏi&Đáp, hãy truy cập vào www.fema.gov/SandyNY.

HỖ TRỢ CÁ NHÂN

Tôi đã nộp đơn xin hỗ trợ sau thảm họa của mình nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp nào cả, phải mất bao lâu để nhận được thông tin phản hồi?

Nếu quý vị đã nộp đơn xin hỗ trợ do thiệt hại đối với gia đình quý vị, một thanh tra có hợp đồng với FEMA sẽ liên hệ với quý vị để lên lịch hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký. Nếu quý vị đang tìm kiếm các hình thức xin hỗ trợ khác và quý vị đã hoàn thành và gửi theo đường bưu điện trong đơn xin vay nợ sau thảm họa SBA của quý vị, quý vị sẽ nhận được thư về tính đủ điều kiện trong vòng 10 ngày sau khi trả lại giấy tờ của quý vị. Nếu quá 10 ngày và quý vị không nhận được tin tức gì từ chúng tôi, hãy gọi đến Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số miễn phí 866-333-1796 (TTY 800-462-7585.)

Nếu quý vị được yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung và đã làm như vậy mà vẫn không nhận được phản hồi, hãy gọi đến đường dây trợ giúp.

Làm thế nào tôi có thể mở rộng hỗ trợ tiền thuê nhà FEMA của mình?

Để nhận thêm hỗ trợ về tiền thuê nhà tạm thời, quý vị phải hoàn thành mẫu Nhu Cầu Liên Tục với tất cả các thông tin áp dụng và gửi lại mẫu đó qua đường bưu điện cho chúng tôi theo địa chỉ đã in trong mẫu. Nếu quý vị không có mẫu này, hãy liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp miễn phí của FEMA.

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM LŨ LỤT QUỐC GIA

Tôi nên làm gì nếu tôi vẫn đang chờ giải quyết bảo hiểm lũ lụt của tôi?

Hãy liên hệ với người tính toán tổn thất hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của quý vị để xem liệu quý vị có đủ điều kiện được giải quyết nhanh khoản thanh toán bảo hiểm lũ lụt để chi trả chi phí sửa chữa hư hỏng cơ học đối với nhà của quý vị sau thảm họa không. Quý vị

có thể gọi đến Trung Tâm Trợ Giúp của Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia (NFIP) 800-427-4661 để giải quyết các câu hỏi về yêu cầu hoặc thanh toán bảo hiểm lũ lụt của quý vị.

Tại sao tôi phải xây dựng nhà cao hơn so với yêu cầu về độ cao tối thiểu so với mặt biển?

Mỗi cộng đồng đặt ra các yêu cầu xây dựng địa phương riêng của họ. Quý vị cần liên hệ với người quản lý vùng ngập lụt của mình để thảo luận về yêu cầu về độ cao đối với tài sản của quý vị. Yêu cầu về độ cao này nhằm bảo vệ nhà của quý vị khỏi các thiệt hại do lũ lụt trong tương lai Nói chung, nếu nhà của quý vị nằm ở khu vực có nguy cơ rủi ro cao, nhà quý vị càng cao hơn so với độ cao lũ lụt cơ bản thì phí bảo hiểm và khả năng bị thiệt hại do lũ lụt của quý vị càng thấp.

Để biết quý vị cần xây dựng như thế nào, hãy liên hệ với người quản lý vùng ngập lụt của cộng đồng quý vị, người này có thể giúp quý vị hiểu rõ các yêu cầu về độ cao cho tài sản của quý vị. Thông tin liên hệ của người này thường sẵn có trên trang web chính quyền thành phố của quý vị.

GIẢM NHẸ: XÂY DỰNG LẠI TỐT HƠN VÀ CHẮC CHẮN HƠN

Có tiền dành để nâng cao nhà/giảm nhẹ thiệt hại cho nhà của tôi không?

Có thể sẵn có sự hỗ trợ để giúp quý vị giảm nhẹ thiệt hại cho nhà của mình.

  • Nếu quý vị đã nộp đơn xin vay từ Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) và đã được thông qua, quý vị có thể đủ điều kiện nhận quỹ bổ sung để trả chi phí cải thiện – như nâng cao nhà – để bảo vệ tài sản của quý vị khỏi tổn thất trong tương lai. Hãy liên hệ với SBA theo số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339) hoặc email disastercustomerservice@sba.gov để biết thêm thông tin.
  • Nếu quý vị đã có hợp đồng bảo hiểm lũ lụt trước cơn bão và nhà quý vị đã bị hư hỏng đáng kể, quý vị có thể đủ điều kiện nhận tối đa $30.000 chi phí gia tăng của khoản bao trả tuân thủ để nâng nhà của quý vị sau khi quý vị nộp đơn yêu cầu bảo hiểm của mình. Hãy trao đổi với đại lý bảo hiểm của quý vị để xác định xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không.
  • FEMA cung cấp trợ cấp giảm nhẹ mối nguy tới các tiểu bang cho các hoạt động như nâng cấu trúc, mua lại tài sản và chống lũ lụt. Tiểu bang sẽ xác định hoạt động nào sẽ được cấp vốn bằng trợ cấp giảm nhẹ mối nguy. Để tìm hiểu thêm về những trợ cấp này, hãy ghé thăm www.fema.gov/hazard-mitigation-assistance hoặc liên hệ với người quản lý vùng lũ lụt địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin về Bão Sandy New York, hãy vào trang web Tiếng Việt www.fema.gov/sandy-tiengviet.

Last Updated: 
07/08/2017 - 11:35
State/Tribal Government or Region: