Main Content

Các Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai Ở New York Không Mở Cửa Ngày 21 Tháng 1 Nhân Ngày Lễ Tưởng Niệm MLK

Release date: 
01/14/2013
Release Number: 
NR-137

NEW YORK – Các Trung tâm Phục hồi Thiên tai ở New York sẽ ngưng làm việc vào ngày Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013 để kỷ niệm ngày lễ mang tên Martin Luther King Jr.. Các trung tâm sẽ cung cấp sự trợ giúp trở lại cho các nạn nhân Bão Sandy vào Thứ Ba ngày 22 tháng 1, 2013

Để tìm ra trung tâm gần nhất, có các lựa chọn sau: Gởi tin nhắn DRC cùng số Zip code đến số 43362 (4FEMA), và quý vị sẽ nhận tin nhắn hồi đáp cho biết địa chỉ trung tâm phục hồi. Ngoài ra, cũng có chương trình tìm kiếm Trung tâm Phục hồi Thiên tai trên mạng www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Quý vị có thể dùng dịch vụ trợ giúp đa ngôn ngữ dành cho các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh và Tây Ban Nha bằng cách gọi đến Đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ miễn phí của FEMA ở số 866-333-1796. Các đường dây điện thoại làm việc 24/24, bẩy ngày một tuần, cho đến khi có thông báo khác. Có sự giúp đỡ đối với đa số các ngôn ngữ để giúp quý vị trong việc thông dịch, ghi danh và trả lời những thắc mắc liên quan đến hình thức trợ giúp thiên tai.

Các cá nhân cũng có thể tìm một trung tâm phục hồi –  và ghi danh nhận trợ giúp của FEMA – qua mạng tại www.DisasterAssistance.gov hoặc qua điện thoại di động hay máy tính bảng bằng cách đến trang m.fema.gov hoặc tải về nhu liệu của FEMA. Những ai có khó khăn về nghe hay phát âm có thể gọi số 800-621-3362 hoặc (TTY) 800-462-7585. Những ai dùng dịch vụ 711-Chuyển Tiếp hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm (VRS) có thể gọi số 800-621-3362.

Các nạn nhân ở New York có đến ngày 28 tháng 1, 2013 để ghi danh xin trợ cấp thiên tai liên bang, bao gồm trợ cấp giúp trang trải tiền nhà, những sửa chữa tư gia cần thiết, tổn thất tài sản cá nhân cùng các nhu cầu nghiêm trọng khác do thiên tai mà bảo hiểm không trả.

Để biết thêm thông tin về quá trình phục hồi thiên tai ở New York bằng tiếng Việt, xin hãy vào trang mạng  www.fema.gov/sandy-tiengviet.

Last Updated: 
01/16/2013 - 18:49
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: