Federal Emergency Management Agency

FEMA kéo dài Chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp tại NY thêm 14 ngày

Main Content
Release date: 
01/11/2013
Release Number: 
NR-135

New York – Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), dưới sự yêu cẩu của tiểu bang New York, đã chấp thuận để kéo dài thêm 14 ngày cho chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp (Transitional Sheltering Assistance, TSA), chương trình này cho phép những nạn nhân Bão Sandy đủ điều kiện và không thể quay trợ về nhà của họ để ở lại tại những khách sạn hay nhà trọ đang tham gia vào chương trình.

Sự gia hạn mới này sẽ cho phép những ai nộp đơn vẫn được ở tại những khách sạn tham gia vào chương trình cho đến ngày 27 tháng Giêng, năm 2013. Cơ quan FEMA sẽ gọi điện thoại đến những ai đủ điều kiện được gia hạn để thông báo về ngày trả phòng được kéo dài đến ngày 27 tháng Giêng.   

“Chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp  là một giải pháp tạm thời cho những ai cần một nơi để lưu lại trong khi chúng tôi tiếp tục làm việc với các cơ quan đối tác tiểu bang và địa phương để giúp người dân trở về chỗ ở lâu dài,” ông Michael F. Byrne, Viên chức Phối hợp Liên bang của FEMA, phát biểu. “Đó là ưu tiên số một của chúng tôi.”

“Thay mặt ông Thống đốc Cuomo, tôi xin cám ơn cơ quan FEMA đã chấp thuận yêu cầu của tiểu bang để gia hạn chương trình Trợ giúp Nơi nương tựa Chuyển tiếp, “ ông Jerome M. Hauer, Ủy viên của Phân khu An ninh Nội địa và Dịch vụ Khẩn cấp của NYS, cho biết. “Gia hạn cho chương trình quan trọng này cung cấp các trợ giúp cần thiết cho những ai bị ảnh hưởng bởi Bão Sandy trong lúc họ tiếp tục phục hồi và tái xây dựng lại.”

Đây là một chương trình ngắn hạn để sắp đặt những gia đình vào khách sạn trong khi họ chuyển tiếp vào tình trạng nhà ở dài hạn.  .

Để hội đủ điều kiện cho chương trình TSA, trước nhất các nạn nhân phải đăng ký xin trợ giúp liên bang thông qua cơ quan FEMA bằng cách:

  • Đăng ký trực tuyến trên trang www.DisasterAssistance.gov
  • Đăng ký qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng cách sử dụng ứng dụng (app) của FEMA hoặc đến trang m.fema.gov; hoặc
  • Đăng ký bằng cách gọi số 800-621-FEMA (3362) (hoặc TTY 800-462-7585). Đối với dịch vụ 711 hoặc dịch vụ chuyển viđêô ngôn ngữ ký hiệu thành âm thanh (Video Relay Service, VRS), xin gọi số 800-621-3362.
  • Qúy vị có thể nhận được trợ giúp cho nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha bằng cách gọi Đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ miễn phí của FEMA ở số 866-333-1796. Các đường dây này được mở trong 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo thêm. Hỗ trợ được cung cấp cho đa số các ngôn ngữ để giúp đỡ quý vị trong vấn đề thông dịch, đăng ký và những câu hỏi về trợ giúp thiên tai của quý vị.

Để có thêm thông tin về Bão Sandy tại New York, hãy đến trang mạng tiếng Việt: www.fema.gov/sandy-tiengviet.

Last Updated: 
01/16/2013 - 18:18
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top