Main Content

Đây là cơ hội chót để nạn nhân Bão Sandy ở New York viếng thăm 4 Trung Tâm Phục hồi Thiên Tai

Release date: 
01/11/2013
Release Number: 
NR-134

NEW YORK – Nạn nhân Bão Sandy ở New York có thời gian giới hạn để thăm viếng bốn Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai.

Tiểu bang New York cùng Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp giám sát chặt chẽ số lượng khách đến thăm tất cả Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai tại New York. Lượng khách tại bốn trung tâm này đã giảm, cho thấy là nhu cầu tìm hiểu thông tin của nạn nhân trong các vùng này phần nhiều đã được đáp ứng. Đến nay, gần 5,500 nạn nhân đã thăm viếng tổng hợp bốn trung tâm.

Sau đây là danh sách của 4 trung tâm, giờ mở cửa, và ngày chót nạn nhân có thể nhận sự trợ giúp tại các địa điểm này:

  • Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Marjorie Post (Community Center)

477 Unqua Rd.

Massapequa, NY 11758

từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối Thứ Hai đến Thứ Bảy và 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều Ngày Chúa Nhật cho đến

7 giờ tối Thứ Hai, Ngày 14,  Tháng 1, năm 2013

  • Southbridge Towers, Căn tiệm số 10

66 Frankfort St.

New York, NY, 10038

từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối Thứ Hai đến Thứ Bảy cho đến 6 giờ tối  Thứ Ba Ngày 15, Tháng 1, năm 2013

  • Phòng Tập thể dục Young Israel (gymnasium)

859 Peninsula Blvd.

Woodmere, NY 11598

từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ trưa Thứ Sáu, và  9 giờ sáng đến 3 giờ chiều Ngày Chúa Nhật cho đến 2 giờ trưa Ngày Thứ Sáu Ngày 18,  Tháng 1, năm 2013

  • Coffey Park

85 Richards St.

Brooklyn, NY 11231

từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối Thứ Hai đến Thứ Bảy cho đến 6 giờ tối Ngày Thứ Bảy Ngày 19, Tháng 1, năm 2013

Quý vị có thể dùng dịch vụ trợ giúp đa ngôn ngữ dành cho các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh và Tây Ban Nha bằng cách gọi đến Đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ miễn phí của FEMA ở số 866-333-1796. Các đường dây điện thoại làm việc 24/24, bảy ngày một tuần, cho đến khi có thông báo khác. Có sự giúp đỡ đối với đa số các ngôn ngữ để giúp quý vị trong việc thông dịch, ghi danh và trả lời những thắc mắc liên quan đến hình thức trợ giúp thiên tai.

Quý vị cũng có thể ghi danh với FEMA trên mạng tại www.DisasterAssistance.gov hoặc truy cập qua điện thoại đa năng hoặc máy tính bảng vào m.fema.gov.  Số điện văn TTY dành cho những người khiếm ngôn hoặc khiếm thính là 800-462-7585.

Những đương đơn dùng dịch vụ 711-Chuyển Tiếp hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm (VRS) có thể gọi số 800-621-3362.

Các nạn nhân ở New York có đến ngày 28 tháng 1, 2013 để ghi danh xin trợ cấp thiên tai liên bang, bao gồm trợ cấp giúp trang trải tiền nhà, những sửa chữa tư gia cần thiết, tổn thất tài sản cá nhân cùng các nhu cầu nghiêm trọng khác do thiên tai mà bảo hiểm không trả.                                                

Để biết thêm thông tin về quá trình phục hồi thiên tai ở New York bằng tiếng Việt, xin hãy vào trang mạng www.fema.gov/sandy-tiengviet.

Last Updated: 
01/14/2013 - 14:15
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: