Main Content

FEMA thưởng 695.000 mỹ kim cho Dịch vụ Y tế thuộc Giám mục

Release date: 
01/05/2013
Release Number: 
NR-126

Khởi động Kế hoạch Hoạt động Khẩn cấp cho phép các bệnh viện và nhà điều dưỡng vẫn mở cửa và chăm sóc bệnh nhân trong cơn bão Sandy

New York – Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp (Federal Emergency Management Agency, FEMA) đã thông báo một khoảng tiền Trợ giúp Công cộng là 695.000 mỹ kim trợ giúp cho Episcopal Health Services (Dịch vụ Y tế thuộc Giám mục) để hoàn trả một số chi phí gánh mắc trước, trong và sau cơn bão Sandy.  Vào ngày 27, tháng Mười, năm 2012, liệu trước cơn bão, Episcopal Health Services đã khởi động Kế hoạch Hoạt động Khẩn cấp của tổ chức này. Các chuẩn bị bao gồm việc tản cư bệnh nhân, chuẩn bị máy phát điện để cung cấp nguồn điện dự phòng và tạo một cơ sở y tế tạm thời mà có thể chữa trị các nạn nhân bão Sandy.

Tuy bị mất điện do cơn bão, các cơ sở của Episcopal Health Services đã không chỉ tiếp tục hoạt động mà còn nhận thêm các bệnh nhân trong và sau cơn bão. Bệnh viện St. John’s Episcopal Hospital đã trải qua một mức tăng được ước lượng khoảng 40 phần trăm trong con số bệnh nhân tìm kiếm chữa trị.

“Episcopal Health Services đã có một kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp sẵn sàng trước cơn bão,” ông Michael F. Byrne, viên chức phối hợp liên bang của FEMA, phát biểu.  “Bằng cách thực hiện kế hoạch đó và qua sự tận tình của các bác sĩ, y tá, và nhân viên, Episcopal Health Services đã cứu sống nhiều mạng người và cung cấp nơi nương tựa cho các cư dân thuộc các cộng đồng ở vùng Rockaways, Long Beach, Atlantic Beach và Five Town.”

“Khoảng tiền này sẽ mang lại kết quả trong việc trợ giúp một tổ chức then chốt đã đứng lên khi cộng đồng y tế và các khu xóm địa phương cần họ,” ông Jerome M. Hauer, Ủy viên của Bộ An ninh Nội địa và Dịch vụ Khẩn cấp phân khu NY, cho biết.  “Sự chuẩn bị mà Bệnh viện St. John’s Episcopal đã dành ra trước đây, và dòng bệnh nhân tràn đến được đưa vào trong lúc bão tố, đã cho thấy khu vực này tận tụy đến cỡ nào và chúng ta phản ứng như thế nào trong những lúc thiên tai.”

Episcopal Health Services là một tổ chức y tế bất vụ lợi tư nhân quan trọng bao gồm ba phần chính: Bệnh viện St. John’s Episcopal Hospital, Nhà điều dưỡng Bishop MacLean Episcopal và Nhà điều dưỡng Bishop Hucles Episcopal.

Những cơ sở bị mất điện vào ngày 29, tháng Mười, năm 2012, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp chăm sóc y tế cho các bệnh nhân bằng cách dùng máy phát điện cho đến khi điện được phục hồi lại vào ngày 9, tháng Mười Một, năm 2012.

Các tổ chức bất vụ lợi tư nhân cung cấp những gì mà chúng tôi định nghĩa là dịch vụ cốt yếu cho cộng đồng có thể nộp một đơn Thỉnh cầu Trợ giúp Công cộng (Request for Public Assistance) của FEMA để hoàn trả những phí tổn gánh mắc từ việc thực hiện những công việc khẩn cấp do tại Bão Sandy.

Những cơ sở cung cấp dịch vụ cốt yếu gồm có:

 • Bệnh viện và những cơ sở chữa trị y tế khác;
 • Chữa cháy, cảnh sát và các dịch vụ trường hợp khẩn cấp khác;
 • Điện, nước, và cống; và
 • Các tổ chức giáo dục.

Những tổ chức bất vụ lợi tư nhân cung cấp những gì mà chúng tôi định nghĩa là dịch vụ cần thiết cho cộng đồng cũng có thể hội đủ điều kiện cho Trợ giúp Công cộng để sửa chữa những thiệt hại gây ra bởi Bão Sandy. Tuy nhiên, những tổ chức bất vụ lợi tư nhân này đầu tiên phải nộp đơn vay nợ với lãi suất thấp đến Cơ quan Quản lý Thương mại Nhỏ (Small Business Administration, SBA).

Những cơ sở cung cấp dịch vụ cần thiết gồm có:

 • Thư viện, viện bảo tàng và vườn bách thú;
 • Các trung tâm cộng đồng;
 • Các cơ sở ủng hộ tích cực và cung cấp dịch vụ cho người có khuyết tật;
 • Những cơ sở cung cấp trú ẩn cho người vô gia cư và phục hồi; và
 • Các trung tâm dành cho người cao niên và các nơi giữ trẻ.

FEMA hoàn trả không ít hơn là 75 phần trăm các chi phí đủ điều kiện của những phương sách bảo vệ khẩn cấp và phí tổn xây dựng lại dài lâu, bao gồm dời chuyển vôi gạch đổ nát và sửa chữa hoặc thay thế cơ sở hạ tầng. 

Ngày hết hạn của đơn Thỉnh cầu Trợ giúp Công cộng là:

 • Ngày 17, tháng Giêng, năm 2013 cho Quận Greene;
 • Ngày 28, tháng Giêng, năm 2013 cho các quận Bronx, Kings, Nassau, New York, Richmond, Suffolk và Queens;
 • Ngày 1, tháng Hai, năm 2013 cho các quận Rockland và Westchester; và
 • Ngày 11, tháng Hai, năm 2013 cho các quận Orange, Putnam, Sullivan và Ulster.

Để có thêm thông tin về Bão Sandy tại New York, hãy đến trang mạng tiếng Việt: www.fema.gov/ sandy-tiengviet.

Last Updated: 
01/07/2013 - 10:07
State/Tribal Government or Region: