Main Content

CƯ DÂN NGOẠI KIỀU CÓ THỂ HỘI TIÊU CHUẨN NHẬN CỨU TRỢ THIÊN TAI TỪ LIÊN BANG

Release date: 
09/15/2012
Release Number: 
DR-4080-50

BATON ROUGE, La. – Những nạn nhân Bão Isaac không phải là công dân nhưng ở Hoa Kỳ hợp pháp có thể hội đủ điều kiện nhận cứu trợ thiên tai từ Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA).

“Chúng tôi không muốn bất cứ người nào ở Louisiana có khả năng hội tiêu chuẩn cứu trợ bỏ lỡ cơ hội trợ cấp thiên tai quý giá,”  Viên Chức Điều Phối Liên Bang Mike Hall thuộc FEMA cho biết.  “Mọi người, ngay cả những người không chắc về trường hợp của mình, cũng nên nộp đơn xin và chúng tôi sẽ xác định họ có hội đủ điều kiện hay không.”

Để nhận trợ cấp ngân khoản từ liên bang, những người nộp đơn phải thuộc thành phần công dân Hoa Kỳ, ngoại kiều không phải là công dân hoặc ngoại kiều tạm trú hội đủ điều kiện.  Tình trạng hợp pháp của những ngoại kiều tạm trú hội đủ điều kiện sẽ không bị nguy hại khi nộp đơn xin cứu trợ.

Thành phần ngoại kiều tạm trú hội đủ điều kiện bao gồm:

  • Những cá nhân là Thường Trú Nhân (những người có “thẻ xanh”);
  • Những người hưởng quy chế tỵ nạn;
  • Những người hưởng quy chế ngưng trục xuất;
  • Những người được tạm phóng thích ở Hoa Kỳ tối thiểu một năm vì lý do nhân đạo;
  • Những người được nhập cảnh với điều kiện;
  • Những người Cuba hoặc Haiti nhập cảnh; và
  • Những người nộp thỉnh nguyện thư xin cứu tế vì lý do bị một người trong gia đình hành hung hoặc đối xử vô cùng tàn ác.

Ngoại kiều không phải là công dân là những người sanh ở thuộc địa Hoa Kỳ (American Samoa hoặc Swain’s Island) vào ngày hoặc sau ngày Hoa Kỳ giành được thuộc địa đó, hoặc một người có cha mẹ là ngoại kiều không phải là công dân Hoa Kỳ (tùy thuộc vào các quy định cư trú cụ thể).

Miễn có người trong gia hộ có quyền hưởng thì sẽ cung cấp sự trợ giúp.  Ví dụ, một người cha mẹ hoặc giám hộ không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp vẫn có thể nộp đơn thay cho đứa con tuổi vị thành niên thuộc thành phần công dân Hoa Kỳ, ngoại kiều không phải là công dân hoặc ngoại kiều tạm trú hội đủ điều kiện.  Người giám hộ chỉ chứng nhận cho đứa trẻ; sẽ không thu thập thông tin về tình trạng di trú của người lớn.  Sẽ không thu thập thông tin về tình trạng di trú của những người khác trong gia hộ. 

Những người di dân không có giấy nhập cảnh thuộc gia hộ không có ai hội điều kiện nhận trợ cấp tài chánh liên bang vẫn có thể hội điều kiện đối với các chương trình do các cơ quan tiểu bang, địa phương hoặc thiện nguyện điều hành.  Những người này cũng có thể hội điều kiện tạm nhận trợ cấp không phải là tiền mặt từ FEMA, chẳng hạn như dịch vụ tư vấn trong cơn khủng hoảng.  

Những người dân Louisiana nào gánh chịu thiệt hại hoặc tổn thất vì Bão Isaac mà không có bảo hiểm hoặc không đủ mức bảo hiểm và đang sống trong 21 quận được chỉ định có thể ghi danh xin cứu trợ thiên tai tại trang mạng www.disasterassistance.gov, bằng điện thoại đa năng tại m.fema.gov hoặc bằng cách gọi đến số 1-800-621-3362 hoặc TTY 1-800-462-7585. Những người dùng dịch vụ 711-Relay hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm có thể gọi số 1-800-621-3362. Những số điện thoại miễn phí này hoạt động từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, bảy ngày trong tuần.

Theo tuyên bố của tổng thống, chương trình cứu trợ thiên tai dành cho những cá nhân trong các quận sau đây đang được thực hiện:  Ascension, Assumption, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Washington and West Feliciana.

Chương trình hỗ trợ phục hồi sau thảm họa thiên tai được cung cấp cho mọi cư dân không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, trình độ thông thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánhNếu quý vị hoặc người nào mà quý vị biết đã bị kỳ thị, quý vị có thể gọi cho FEMA theo số miễn phí 800-621-FEMA (3362). Số điện văn TTY là 800-462-7585.

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ công dân và những người đáp ứng đầu tiên khi xảy ra thảm họa thiên tai hầu bảo đảm chúng ta cùng góp sức trong quốc gia để xây dựng, duy trì, và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ, đáp ứng, phục hồi, và giảm thiểu tất cả các mối nguy hại.

SBA là nguồn tài trợ chính của chính phủ liên bang dành cho việc tái thiết dài hạn những tư sản bị hư hại do thiên tai.  SBA trợ giúp những chủ nhà, người thuê nhà, các thương nghiệp mọi quy mô, các tổ chức phi vụ lợi tư nhân trang trải những sửa chữa hoặc nổ lực tái thiết, và đài thọ các chi phí thay mới những bất động sản tư nhân bị tổn thất hoặc bị thảm họa thiên tai phá hủy. Những khoản cho vay sau thảm họa thiên tai này chi trả cho những tổn thất không có bảo hiểm và không được bồi thường và không trùng lặp với những trợ giúp cung cấp bởi những cơ quan hoặc tổ chức khác. Để biết thêm thông tin về các chương trình của SBA, những đương đơn xin vay có thể gọi tới số 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Last Updated: 
09/24/2012 - 17:46
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: