Main Content

QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI TỪ CƠN BÃO ISAAC ĐÁNH DẤU SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG VIỆC GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN

Release date: 
09/14/2012
Release Number: 
DR-4080-048

BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp (FEMA) cùng với các đối tác tiểu bang và địa phương đánh dấu ba sự kiện quan trọng trong quá trình phục hồi của Louisiana từ cơn bão Isaac:

  • $100 triệu được phê chuẩn để trợ giúp thảm họa thiên tai;
  • 10,000 cuộc thăm viếng đến các Trung Tâm Phục Hồi;
  • Và gần 100,000 cuộc kiểm tra tư gia;

 “Cứu trợ thảm họa thiên tai đang được cấp đến những nơi cần thiết, cho các cá nhân, gia đình, và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi Bão Isaac,” Viên Chức Điều Phối Liên Bang Mike Hall thuộc FEMA cho biết.  “Nổ lực tái thiết đang được thực hiện, và FEMA tiếp tục hỗ trợ các đối tác địa phương, tiểu bang, và liên bang trong quá trình phục hồi của họ.”

Trong 16 ngày từ khi tuyên bố tình trạng thảm họa thiên tai, $100,961,288 để cứu trợ thiên tai đã được phê chuẩn cho Louisiana. Tổng số này bao gồm $69,790,187  thuộc trợ cấp dành cho chương trình Trợ Giúp Cá Nhân và $272,000 ngân khoản cho vay với lãi thấp từ Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương Nghiệp Hoa Kỳ (SBA) dành cho những chủ nhà, người thuê nhà, và chủ thương nghiệp hội đủ điều kiện.

Ngân khoản Cứu Trợ Công Cộng đã lên đến $30,899,351 dành cho những cơ quan tiểu bang hội đủ điều kiện, chính quyền địa phương và một số tổ chức phi vụ lợi tư nhân tại các quận được chỉ định để cung cấp các dịch vụ nguy cấp và thiết yếu cho công chúng.

Trong khi đó, các Trung Tâm Phục Hồi đã ghi nhận 10,067 cuộc thăm viếng.  Các Trung Tâm Phục Hồi thuộc thành phần cơ sở dễ tiếp cận, là nơi các đương đơn có thể đến để lấy thông tin về FEMA, SBA hoặc những chương trình cứu trợ thiên tai khác, hoặc nếu có những thắc mắc về trường hợp của mình.  Hai mươi trung tâm hiện đang mở cửa trong 15 quận.

Các thanh tra tư gia thuộc FEMA đã hoàn tất 98,702 cuộc kiểm tra để ghi nhận sự thiệt hại nhưng không xác định tình trạng hội đủ điều kiện của đương đơn. Họ kiểm tra sự thiệt hại đối với cấu trúc và các hệ thống tòa nhà, các thiết bị nội thất chính cùng với các hệ thống hố rác tự hoại và giếng nước, và báo cáo thông tin này cho FEMA.  Việc này xúc tiến quá trình cứu trợ.

Đến giờ, hơn 171,000 cá nhân và gia đình đã ghi danh xin cứu trợ tại trang mạng www.disasterassistance.gov, bằng điện thoại đa năng tại m.fema.gov hoặc bằng cách gọi đến số 1-800-621-3362 hoặc TTY 1-800-462-7585.  Những người dùng dịch vụ 711-Relay hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm có thể gọi số 1-800-621-3362.  Những số điện thoại miễn phí này hoạt động từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, bảy ngày trong tuần.

Những khoản Trợ Cấp Cá Nhân được trao cho các cá nhân và gia đình trong 21 quận được chỉ định: Ascension, Assumption, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Washington and West Feliciana.  Những khoản trợ cấp này có thể giúp trang trải phí tổn đối với nơi tạm trú cùng các sửa chữa tư gia khẩn cấp để có thể ở được hoặc dành cho những phí tổn nghiêm trọng liên quan đến thảm họa thiên tai mà bảo hiểm không trả.

Để biết thêm chi tiết về chương trình phục hồi thiên tai của Louisiana, xin vào trang mạng www.fema.gov/disaster/4080 hoặc  www.gohsep.la.gov. Quý vị có thể theo dõi sinh hoạt của FEMA trên Twitter tại trang mạng www.twitter.com/femaregion6 hoặc trên Facebook tại trang mạng www.facebook.com/FEMA. Luôn thể hãy viếng thăm trang blog của chúng tôi tại www.fema.gove/blog

Last Updated: 
09/22/2012 - 11:35
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: