Main Content

CÁC TRUNG TÂM PHỤC HỒI SAU THIÊN TAI MỞ CỬA TẠI CÁC GIÁO XỨ ST. BERNARD VÀ ORLEANS

Release date: 
09/03/2012
Release Number: 
DR-4080-006

BATON ROUGE, La. — Các Trung tâm Phục hồi Thiên tai (Disaster Recovery Centers - DRC) của FEMA/Tiểu bang đã mở cửa hôm Thứ Hai ở các giáo xứ St. Bernard và Orleans để hỗ trợ các chủ nhà, người thuê nhà, và chủ doanh nghiệp có nhà hay tài sản cá nhân chịu hư hại do Bão Isaac.

Các chuyên gia từ Tiểu bang Louisiana, từ Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration - SBA) đều có mặt để trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin về những loại hình trợ cấp sẵn có cho những người sống sót qua cơn bão.

Các Trung tâm này đặt tại:

Giáo xứ St. Bernar

3220 Jean Lafitte Blvd.

Chalmette, LA 70043

Giờ làm việc: 11 giờ sáng tới 5 giờ chiều ngày thứ Hai 3/9 chỉ ngày Lễ Labor Day.

Từ Thứ Ba trở đi: 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều tới khi có thông báo khác

Giáo xứ Orleans

19808 Chef Menteur Hwy.

New Orleans, LA 70129

Giờ làm việc: 11 giờ sáng tới 5 giờ chiều ngày thứ Hai 3/9 chỉ ngày Lễ Labor Day.

Từ Thứ Ba trở đi: 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều tới khi có thông báo khác

Các quan chức chuyên về phục hồi sau thiên tai làm việc chặt chẽ với các lãnh đạo địa phương để tìm ra những địa điểm có thể cung cấp sự tiếp cận dễ dàng và an toàn cho tất cả những người sống sót sau thảm họa. Sẽ có thêm các trung tâm phục hồi nữa được mở cửa một khi các địa điểm khác được xác định và chuẩn y. Để tìm địa điểm của một trung tâm, xin hãy ấn vào nút tìm địa điểm tại www.fema.gov/disaster-recovery-centers  hoặc bằng điện thoại di động tại m.fema.gov.

“Tới thăm một trung tâm là một cơ hội rất tốt để các quý vị thảo luận với các chuyên gia về phục hồi để được có câu trả lời cho những gì quý vị muốn hỏi,” Điều phối viên Liên bang Mike Hall nói. “Mặc dù sẽ là ý kiến hay nếu quý vị ghi danh với FEMA trước khi tới thăm một trung tâm nhưng những chuyên gia rất ân cần này hiện diện ở đây để dẫn dắt quý vị qua các vòng thủ tục nếu quý vị cần sự trợ giúp.”

Việc ghi danh rất nhanh và đơn giản. Các cá nhân có thể ghi danh trên mạng tại www.disasterassistance.gov hoặc với điện thoại có internet tại m.fema.gov. Đương đơn cũng có thể gọi tới số 1-800-621-3362 hoặc (TTY) 1-800-462-7585. Nếu như quý vị sử dụng dịch vụ 711-Relay hoặc Chuyển tiếp Gọi Hình xin gọi cho số 1-800-621-3362. Những số điện thoại miễn phí này sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm bẩy ngày trong tuần cho tới khi có thông báo khác.

Trợ cấp thiên tai Liên bang bao gồm các khoản trợ cấp cho những nạn nhân hội đủ điều kiện để giúp chi trả cho việc thuê nhà tạm thời, sửa chữa nhà ở khẩn cấp, những mất mát tài sản cá nhân không được bảo hiểm và các chi phí tang lễ, nha y, và y khoa gây ra bởi thiên tai.

SBA cung cấp các khoản vay lời thấp cho các cư dân và doanh nghiệp. Sau khi ghi danh với FEMA, xin hãy tới thăm một trung tâm phục hồi nơi các đại diện SBA có thể trả lời các câu hỏi, giải thích quy trình nộp đơn và giúp mỗi cư dân hay chủ doanh nghiệp nộp đơn cho SBA. Để có thêm thông tin về SBA hoặc để ghi danh qua mạng xin tới thăm www.sba.gov hoặc gọi 1-800-659-2955. Các cá nhân khiếm thính hay điếc cũng có thể gọi số 1-800-877-8339.

Tuyên bố về khu vực thiên tai của Tổng thống cho Bão Isaac giúp dành trợ cấp liên bang cho những cư dân sống sót sau bão hội đủ điều kiện tại chín giáo xứ:  Ascension, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. John và St. Tammany.

Để có thêm thông tin về quá trình hồi phục thiên tai của Louisiana, xin tới thăm trang mạng tại www.fema.gov/disaster/4080 hoặc www.gohsep.la.gov. Quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi qua tài khoản Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 hoặc qua Facebook tại www.facebook.com/FEMA. Cũng xin mời tới thăm blog của chúng tôi tại www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
09/22/2012 - 12:09
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: