News, Media & Events: South Dakota

Preparedness Tips

Floods happen in South Dakota not only during spring runoff but can occur year-round.  Summer thunderstorms producing heavy rain can result in localized flooding that affect a smaller area.  A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions and homeowner’s insurance doesn’t cover most floods.  Remember it does not take a lot of water to cause a lot of damage.  Learn more about protecting your home or business with flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

SIOUX FALLS, SD – Các chuyên gia xử lý giảm thiểu và bảo hiểm lũ lụt của FEMA sẽ có mặt tại Menards ở Sioux Falls và Yankton tuần tới để cho các chủ sở hữu bất động sản lời khuyên

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

SIOUX FALLS, SD – Thời hạn để các cư dân bị thiệt hại của bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt hồi Tháng Chín để đăng ký với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang là Thứ Sá

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

SIOUX FALLS, SD – Thời hạn đăng ký với FEMA để nhận hỗ trợ thảm họa sau bão mạnh, lốc xoáy và lũ lụt từ 9-26 Tháng Chín đã được kéo dài tới 31 Tháng Một, 2020.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |