News, Media & Events: Puerto Rico

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Sau một thảm họa, bạn có thể cảm thấy quá tải và không biết phải làm gì để tiếp tục cuộc sống. Chặng đường phục hồi có thể đáng sợ, nhưng bạn không hề đơn độc. Điều quan trọng là cần yêu cầu trợ giúp khi bạn làm theo từng bước của quá trình. Một trong những nơi tốt nhất để nhận trợ giúp trực tiếp là tại Disaster Recovery Center (DRC).
illustration of page of paper Blog entry |
Hàng triệu người Mỹ trên khắp đất nước đã phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, từ Alaska đến Puerto Rico, từ Florida đến South Carolina. FEMA đang làm việc không ngừng nghỉ khi tiếp tục ứng phó và giúp đỡ những người sống sót sau thảm họa.
illustration of page of paper Blog entry |