News, Media & Events: Mississippi

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Những người dân Mississippi nhận được An sinh Xã hội hoặc các khoản thanh toán khác của chính quyền không có lý do gì để lo ngại rằng khoản hỗ trợ thảm họa của FEMA có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi của mình.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Chủ nhà, người thuê nhà, chủ doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận của Mississippi ở các quận Amite, Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Pike, Walthall và Wilkinson, những người bị thiệt hại về tài sản hoặc những tổn thất không được bảo hiểm khác do Cơn Bão Ida gây ra chỉ còn chưa đến hai tuần để nộp đơn đăng ký hỗ trợ thảm họa của liên bang.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Khi các cư dân Mississippi đủ điều kiện bắt đầu nhận hỗ trợ của liên bang, FEMA đặc biệt khuyến nghị các đương đơn nên chỉ sử dụng tiền tài trợ cho các khoản chi liên quan đến cứu trợ thảm họa theo yêu cầu.
illustration of page of paper Trang Thông tin |