U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

Iowa

Active Disasters: 1

Active Disaster 4557

There is an active disaster declaration involving Severe Storms. Learn about Disaster 4557

Disaster Declaration 4557 Amount
Individual Assistance Applications Approved 1403
Total Individual & Households Program (IHP) $5,053,242.70*
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $0.00*

As of Aug 17, 2020. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 của chúng tôi và trang coronavirus.gov để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Major Disaster Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

DRC #3 Scott Co. Document Drop-Off Ctr- Bettendorf

Address

2204 Grant Street
Community Civic Center (rear parking lot)
Bettendorf, Iowa 52722
Scott
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

This is a Drive-Thru Site only. Visitors must remain in their vehicles. Staff and visitors are required to wear masks, and maintain social distancing.

Enter off Mississippi Blvd.

DRC 2 - Marshalltown VA Clinic- Document Drop-Off

Address

101 Iowa Ave W
Marshalltown, Iowa 50158
Marshall
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

Entry is to the rear of the Southgate Plaza buildings. Enter 'Drive-Through' Site Only- from W Berle Road. / Masks and social distancing are required for all applicants and staff.

DRC #1 Document Drop-Off Center -Linn County

Address

950 Rockford Road, SW
Parking Lot adjacent to Veterans Memorial Stadium
Cedar Rapids, Iowa 52404
Linn
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

This is a drive-in 'Document Drop-Off Center only. Applicants must remain in their vehicles. All staff and applicants are required to wear masks, and maintain social distancing.