Vùng C hoặc X (Không được tô đậm)

Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt tối thiểu, thường được mô tả trên FIRM là cao trên mực lũ 500 năm. Vùng C có thể xuất hiện các vấn đề về ao hồ và thoát nước cục bộ, không đảm bảo công tác nghiên cứu chi tiết hoặc được chỉ định là vùng ngập lũ cơ sở. Vùng X là khu vực được xác định nằm ngoài phạm vi của trận lũ 500 năm và được các con đê bảo vệ trước trận lũ 100 năm.

Cập nhật lần cuối