Vùng AO

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt ở sông hoặc suối và các khu vực có 1% hoặc nhiều hơn 1% khả năng xảy ra ngập lụt nông mỗi năm, thường ở dạng dòng chảy, với độ sâu trung bình từ 1 đến 3 feet. Những khu vực này có 26% khả năng xảy ra lũ lụt trong thời hạn của khoản thế chấp 30 năm. Độ sâu lũ trung bình thu được từ các phân tích chi tiết được trình bày trong các khu vực này.

Cập nhật lần cuối