Vùng AE

Vùng ngập lũ cơ sở xác định được độ cao ngập lụt cơ sở. Vùng AE hiện được sử dụng trên FIRM mới thay vì các Vùng A1 – A30.

Cập nhật lần cuối