Những gì quý vị có thể tìm thấy tại Trung tâm Khôi phục Thảm họa

Release Date:
Tháng 3 4, 2024

Sau tuyên bố thảm họa nghiêm trọng của Tổng Thống đưa ra, FEMA sẽ tìm kiếm các địa điểm thích hợp để mở các Trung tâm Khôi phục Thảm họa ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa. Các trung tâm phục hồi được chọn vì khả năng tiếp cận của chúng, với mục tiêu tiếp cận càng nhiều người càng tốt. Chỗ đỗ xe dành cho người khuyết tật cũng có sẵn. Các trung tâm cung cấp hỗ trợ trực tiếp, trực tiếp cho các cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ. 

Các chuyên viên phục hồi từ FEMA, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) và các nguồn lực bổ sung có mặt tại các trung tâm để giúp đỡ những nạn nhân theo nhiều cách.

Các trung tâm cung cấp hỗ trợ bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, bao gồm Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ (ASL) và các tài liệu dịch có sẵn. 

Các chuyên viên tại các trung tâm có thể giúp quý vị:

 • Nhận câu hỏi của quý vị được trả lời.
 • Điền vào đơn xin trợ giúp của FEMA, nếu quý vị hội đủ điều kiện, có thể bao gồm:
  • Sửa chữa nhà (ví dụ, cấu trúc, nước, hệ thống tự hoại và nước thải);
  • Trợ giúp cho thuê cho một nơi khác để sống tạm thời;
  • Sửa chữa hoặc thay thế xe chính bị hư hỏng do thảm họa;
  • Chi phí y tế tự trả tiền không được bảo hiểm cho thương tích do thảm họa gây ra;
  • Sửa chữa hoặc thay thế các công cụ chuyên dụng nghề nghiệp;
  • Tài liệu giáo dục thiết yếu (ví dụ: máy tính, sách giáo khoa, vật tư);
  • Chi phí di chuyển và lưu trữ liên quan đến thảm họa; hoặc
  • Các chi phí liên quan đến thảm họa khác.
 • Cập nhật trạng thái đơn xin của quý vị.
 • Gửi tài liệu bổ sung cho FEMA.
 • Tìm hiểu về các cách để làm cho tài sản của quý vị có khả năng chống thiên tai tốt hơn.

Họ cũng có thể:

 • Cung cấp trợ giúp trong việc đăng ký khoản vay thiên tai dài hạn, lãi suất thấp của SBA.
 • Cung cấp dịch vụ giới thiệu cho các tổ chức tự nguyện cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho những nạn nhân. 

Để tìm trung tâm gần quý vị nhất, hãy truy cập FEMA.gov/DRC. Những nạn nhân có thể đến bất kỳ trung tâm nào để được trợ giúp.

Quý vị không cần phải đến Trung tâm Khôi phục Thảm họa để đăng ký trợ giúp của FEMA. Để nộp đơn mà không cần đến trung tâm, hãy gọi Đường dây trợ giúp FEMA theo số 800-621-3362 từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, truy cập trực tuyến đến DisasterAssistance.gov hoặc tải xuống Ứng dụng FEMA. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp như dịch vụ chuyển tiếp video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó khi quý vị đăng ký. 

Hạn chót nộp đơn xin trợ giúp là ngày 8 tháng 4 năm 2024.

Để biết thông tin về hoạt động khôi phục thảm họa ở Michigan, hãy truy cập www.fema.gov/vi/disaster/4757

Tags:
Cập nhật lần cuối