Những Gì Cần Làm Sau Khi Quý Vị Nộp Đơn Xin Trợ Giúp Của FEMA

Release Date:
Tháng 8 7, 2023

Khi quý vị nộp đơn xin trợ giúp của FEMA, nên nộp đơn yêu cầu bảo hiểm bồi thường nếu chưa làm như vậy. FEMA có thể liên lạc với quý vị để xác minh thông tin hoặc hoàn tất việc kiểm tra nhà và có thể giới thiệu với Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ. Khi FEMA duyệt xét đơn xin, quý vị sẽ nhận được thư quyết định mà có thể kháng cáo.

Nộp đơn yêu cầu bảo hiểm bồi thường

Nếu có bảo hiểm cho chủ nhà, người thuê nhà hoặc bảo hiểm lũ lụt, hãy nộp đơn yêu cầu càng sớm càng tốt. FEMA không thể nhân đôi quyền lợi đối với những tổn thất được bảo hiểm chi trả, vì vậy cơ quan này cần xem bảo hiểm của quý vị đã chi trả những gì trước khi có thể xử lý đơn xin. Nếu hợp đồng không bao gồm tất cả các chi phí, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ của liên bang.

Kiểm tra nhà

Nếu báo cáo rằng quý vị không thể hoặc không có thể sống an toàn trong nhà của mình, FEMA phải xác minh thiệt hại thông qua kiểm tra tại chỗ hoặc từ xa. Nhân viên của FEMA sẽ gọi cho để thiết lập việc kiểm tra – lưu ý rằng họ có thể gọi từ một số không xác định hoặc bị hạn chế. Thanh tra viên sẽ chỉ đến thăm khi quý vị, người đồng đăng ký của quý vị hoặc một người khác mà quý vị chỉ định bằng văn bản có mặt.

Các thanh tra viên của FEMA được đào tạo để nhận biết thiệt hại do thảm họa gây ra, nhưng họ không quyết định liệu quý vị có nhận được trợ giúp hay không. Nếu cần, FEMA sẽ cung cấp các điều chỉnh hợp lý, bao gồm thông dịch viên dịch thuật và ASL, để đảm bảo quý vị và thanh tra viên có thể giao tiếp với nhau. Quá trình kiểm tra có thể mất tới 45 phút để hoàn thành.

Để biết thêm thông tin về các cuộc kiểm tra tại nhà của FEMA, hãy truy cập Home Inspections | FEMA.gov, hoặc xem video có thể truy cập tại FEMA Accessible: Home Inspections - YouTube.

Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp nhỏ

FEMA có thể giới thiệu quý vị đến Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) để đăng ký khoản vay khắc phục thảm họa dài hạn, lãi suất thấp. Sau khi FEMA giới thiệu quý vị, quý vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt. Các khoản vay SBA là nguồn quỹ phục hồi liên bang lớn nhất dành cho những nạn nhân – và việc đăng ký khoản vay SBA cho phép FEMA xem xét quý vị về các hình thức trợ giúp khác.

SBA cung cấp các khoản vay thảm họa dài hạn, lãi suất thấp cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ nhà và người thuê nhà. Nộp đơn miễn phí và quý vị không cần phải chấp nhận khoản vay nếu được chấp thuận. Nếu SBA thấy quý vị không hội đủ điều kiện, họ sẽ giới thiệu quý vị trở lại FEMA, sau đó cơ quan này sẽ thẩm định quý vị nên nhận các loại trợ giúp bổ sung nào khác.

Lá Thư Quyết Định

Quý vị sẽ nhận được lá thư từ FEMA qua đường bưu điện hoặc email, dựa trên chỉ định khi đăng ký. Lá thư sẽ giải thích liệu FEMA có thấy quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ giúp hay không, số tiền và cách sử dụng trợ giúp.

Nếu lá thư nói rằng không hội đủ điều kiện, điều đó không có nghĩa là bị từ chối. Lá thư sẽ giải thích cách kháng cáo nếu quý vị không đồng ý với quyết định đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập How Do I Appeal the Final Decision? | FEMA.gov.

Có Sự Trợ Giúp

Để được trợ giúp trực tiếp với bất kỳ bước nào của quy trình này, hãy đến Trung tâm Khắc phục Thảm họa, nơi các chuyên gia từ FEMA và SBA có thể trả lời các câu hỏi, giúp gửi tài liệu và hướng dẫn thực hiện quy trình kháng cáo. Các trung tâm mở cửa tại các khu vực bị ảnh hưởng trên toàn tiểu bang – để tìm một trung tâm gần nhất, hãy truy cập fema.gov/drc.

Nếu đang cảm thấy đau khổ về mặt cảm xúc, Đường dây trợ giúp về thảm họa của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ theo số 800-985-5990. Dịch vụ trợ giúp khủng hoảng đa ngôn ngữ, miễn phí này mở cửa 24/7, được điều hành bởi Cục Quản lý Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện. Người dùng Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ có thể liên hệ với đường dây trợ giúp qua điện thoại video theo số 800-985-5990 hoặc bằng cách chọn lựa “ASL Now” trên trang mạng tại www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline.

Nộp Đơn Xin Như Thế Nào

Nếu quý vị sinh sống tại các Quận Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham hoặc Windsor và bị ảnh hưởng bởi những cơn bão dữ dội vào tháng 7 của Vermont, FEMA có thể hỗ trợ chi phí nhà ở tạm thời, sửa chữa nhà cơ bản và các chi phí khác liên quan đến thảm họa nhu cầu. Để nộp đơn xin trợ giúp, hãy truy cập vào trang mạng DisasterAssistance.gov, tải xuống Ứng dụng FEMA App từ Apple App Store hoặc Google Play Store hoặc gọi cho đường dây trợ giúp miễn phí của FEMA theo số 800-621-3362. Có thông dịch viên giúp đỡ; nếu sử dụng dịch vụ chuyển tiếp chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số cho dịch vụ đó khi quý vị nộp đơn.

Nếu địa chỉ của quý vị không nằm trong khu vực hiện được chỉ định, quý vị vẫn có thể đăng ký bằng cách gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Điều này sẽ cho phép quý vị tiếp tục nếu Quận của quý vị được thêm vào sự công nhận.

Để được trợ giúp trực tiếp, hãy đến Trung tâm Khắc phục Thảm họa, nơi các chuyên gia của FEMA có thể trợ giúp về các đơn xin, trả lời các câu hỏi và giới thiệu đến các nguồn lực. Để tìm một trung tâm gần nơi, hãy truy cập fema.gov/drc.

FEMA sẽ yêu cầu:

  • Số điện thoại hiện tại mà quý vị có thể liên lạc được;
  • Địa chỉ của quý vị tại thời điểm xảy ra thảm họa;
  • Địa chỉ nơi quý vị đang sinh sống;
  • Số An Sinh Xã Hội;
  • Bảng liệt kê thiệt hại, mất mát;
  • Thông tin ngân hàng (nếu chọn gửi tiền trực tiếp); Và
  • Nếu được bảo hiểm, số hợp đồng, đại lý và/hoặc công ty bảo hiểm.

Các nhóm Trợ giúp Nạn nhân Thảm họa Thiên tai của FEMA đang đến thăm các ngôi nhà trong các cộng đồng trên toàn tiểu bang để giúp cư dân nộp đơn xin trợ giúp. Để tìm hiểu cách họ có thể giúp đỡ – và cách phân biệt họ với những kẻ lừa đảo – hãy truy cập FEMA Disaster Survivor Assistance Crews Support Vermont Communities | FEMA.gov.

Để có video dễ tiếp cận về cách đăng ký, hãy truy cập FEMA Accessible: Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance - YouTube.

Để biết thông tin mới nhất về quá trình phục hồi của Vermont, hãy truy cập fema.gov/disaster/4720. Theo dõi tài khoản FEMA Khu vực 1 tại Twitter twitter.com/FEMARegion1 hoặc trang Facebook của FEMA tại facebook.com/FEMA.

Theo dõi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Vermont trên Twitter tại twitter.com/vemvt và trên Facebook tại facebook.com/VermontEmergencyManagement

FEMA cam kết đảm bảo trợ giúp thảm họa thiên tai được thực hiện một cách công bằng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Bất kỳ nạn nhân nào sau thảm họa hoặc thành viên của công chúng có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA nếu họ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử. Có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA theo số điện thoại miễn phí 833-285-7448. Các tổng đài đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đỡ.

Tags:
Cập nhật lần cuối