Cần Mang Gì đến một Trung tâm Kháng nghị

Release Date:
Tháng 12 30, 2020

Sau khi một nạn nhân đã đăng ký với FEMA để nhận hỗ trợ thảm họa, họ sẽ nhận được thư xác định giải thích quyết định về điều kiện hội đủ. Đối với những người không đủ điều kiện hoặc không hài lòng về điều kiện hội đủ của mình, thư này giải thích về quy trình kháng nghị quyết định đó. Các Trung tâm Kháng nghị được đặt cùng địa điểm với Các Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai dành cho người lái xe qua để giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi Bão Laura và Delta.

Điều quan trọng là cần phải đọc kỹ thư xác định để xác định lý do của quyết định. Một số lý do phổ biến bao gồm: 

 

 • Đơn của quý vị không đầy đủ.
 • Còn thiếu các tài liệu hỗ trợ.
 • FEMA đã tìm cách liên lạc với quý vị nhưng không tìm được quý vị.

Các Trung tâm Kháng nghị này có một văn phòng ngoài trời để thảo luận về quy trình kháng nghị đồng thời tuân thủ quy định giãn cách xã hội.

 

Kháng nghị quyết định của FEMA

Nếu quý vị cho rằng số tiền hoặc kiểu trợ giúp không đúng, quý vị có thể tới bất kỳ Trung tâm Kháng nghị nào và nhân viên FEMA sẽ giúp quý vị nộp một thư có chữ ký trong đó liệt kê lý do tại sao quý vị cho rằng quyết định của FEMA là không đúng. Có các bản sao tài liệu hỗ trợ kháng nghị của quý vị mà quý vị phải gửi kèm thư của mình, bao gồm bằng chứng thiệt hại do thảm họa của quý vị.

Ngoài các tài liệu được nêu ở trên, quý vị còn có thể cần mang theo các tài liệu sau:

 • Bằng chứng về họ tên, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của quý vị (một bằng lái xe hiện hành hoặc hóa đơn dịch vụ tiện ích cũng được chấp nhận).
 • Số đăng ký FEMA gồm chín chữ số của quý vị.
 • Mã số tuyên bố thảm họa của FEMA cho thảm họa này (DR-4559 cho bão Laura hoặc DR-4570 cho bão Delta).
 • Các tài liệu bảo hiểm. Cung cấp tài liệu từ công ty bảo hiểm nhà của quý vị cho thấy rằng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền dàn xếp bảo hiểm của quý vị không đủ để trả cho dịch vụ sửa chữa thiết yếu, cung cấp một nơi để ở, hoặc thay thế những đồ đạc nhất định. FEMA không thể cung cấp trùng quyền lợi đã được bảo hiểm nhà hoặc bảo hiểm của người thuê nhà đài thọ nhưng có thể duyệt hỗ trợ nếu căn nhà không được bảo hiểm hoặc bảo hiểm dưới mức.
 • Cung cấp các tài liệu chứng minh căn nhà hoặc căn nhà đi thuê bị hư hại là nơi ở chính của quý vị, chẳng hạn như hóa đơn tiện ích, bằng lái xe hoặc hợp đồng thuê nhà.
 • Cung cấp các tài liệu như giấy tờ mua nhà trả góp, biên lai thuế hay chứng thư (deed). Nếu quý vị không có chứng thư, quý vị có thể nhận một bản sao tại các văn phòng hành chính quận quản lý địa chỉ nhà của quý vị.

 

Để hỗ trợ thêm cho kháng nghị của quý vị, tài liệu của quý vị có thể bao gồm:

 • Ước tính chi phí sửa chữa thiệt hại nhà liên quan đến bão của nhà thầu.
 • Giấy biên nhận tiền sửa chữa, thay thế và dọn dẹp.
 • Các bằng chứng khác về thiệt hại do thảm họa của quý vị, chẳng hạn như ảnh chỗ hư hại của nhà quý vị và bản thẩm định nhà và ảnh đồ nội thất cũng như các tài sản cá nhân khác.

 

Các DRC/Trung tâm Kháng nghị ở đâu?

Lake Charles Civic Center

900 Lake Shore Dr.

Lake Charles, LA 70601

 

Brown Memorial Park

1212 E Pont Des Mouton Rd

Lafayette, LA 70507

 

Không cần thiết phải đặt hẹn trước. Các trung tâm mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 a.m. đến 5 p.m., Thứ Bảy 10 a.m. đến 3 p.m., đóng cửa vào Chủ Nhật.

Nếu quý vị không thể đến một DRC/Trung tâm Kháng nghị, quý vị có thể gửi các tài liệu cần thiết trực tiếp qua fax hoặc thư tới:

FEMA National Processing Service Center

P. O. Box 10055 Hyattsville, MD 20782-7055

 

Số Fax: 800-827-8112; Attention: FEMA

 

Nhớ gửi kèm thư tóm tắt (cover letter) mà quý vị nhận được từ FEMA khi quý vị nộp các tài liệu này.

Quý vị có thể gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Nếu quý vị dùng TTY, quý vị có thể gọi 800-462-7585; những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, InnoCaption hay CapTel cần cập nhật cho FEMA số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó. Các đường dây điện thoại miễn phí có người trực từ 7 a.m. đến 10 p.m. bảy ngày mỗi tuần.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập fema.gov/disaster/4570. Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 17, 2021