South Carolina: Tờ Thông Tin Hằng Tuần Về Cơn Bão Ian – ngày 13 tháng Giêng năm 2023

Release Date:
Tháng 1 6, 2023

Việc Phục hồi qua những Con Số

 • FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ đã phê duyệt$3.56 triệu đô latrợ giúp liên bang cho những nạn nhân sau Cơn bão Ian đã tàn phá South Carolina vào tháng 9 năm 2022. Bao gồm:
  • $2,000,705 trợ giúp của FEMA đã được phê duyệt cho các cá nhân và hộ gia đình, bao gồm:
 • $1,685,155 được phê duyệt trợ giúp nhà ở
 • $315,550 đã phê duyệt cho các nhu cầu khác liên quan đến thảm họa
  • $1,566,600trong khoản vay thảm họa SBA đã được phê duyệt cho chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp
 • Hạn chót nộp đơn xin trợ giúp của FEMA là Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng năm 2023.

Thông điệp Chính

 

Còn Một Tuần Nữa Để Đăng Ký Trợ Giúp Thảm Họa Liên Bang

 • Các chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn bão Ian có thời hạn đến Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng, để nộp đơn xin trợ giúp khắc phục thảm họa của liên bang. 
  • Để nộp xin trợ giúp FEMA, hãy vào trang DisasterAssistance.gov, hoặc dùng  ứng dụng điện thoại của FEMA hoặc gọi cho đường dây trợ giúp của FEMA qua số 800-621-3362. Nhân viên tổng đài đường dây trợ giúp nói nhiều ngôn ngữ và các đường dây mở cửa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm hằng ngày.

Nhận lời khuyên về sửa chữa, tái xây dựng lại từ ngày 10 tới ngày 14 tháng Giêng tại The Home Depot ở Myrtle Beach

 • Cư dân sửa chữa và tái xây dựng lại sau Cơn bão Ian có thể tới The Home Depot ở Myrtle Beach để nhận các bí quyết và lời khuyên về cách làm cho ngôi nhà chắc chắn hơn và an toàn hơn trước bão và các mối nguy hiểm khác.
  • Ngày 10 tới Ngày 14 Tháng Giêng, 8 giờ sáng tới 6 giờ tối;  The Home Depot, 951 Oak Forest Lane, Myrtle Beach, SC 29577
  • Ngày 16 tới Ngày 21 Tháng Giêng, 8 giờ sáng tới 6 giờ tối; The Home Depot, 620 Hwy. 17 N, North Myrtle Beach, SC 29582

Các Khoản Cho Vay Sau Thảm Họa SBA Giúp Cư Dân South Carolina Xây Dựng Trở Lại Mạnh Mẽ Hơn

 • Cư dân South Carolina và chủ doanh nghiệp có tài sản bị thiệt hại do Cơn bão Ian từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 có thể xây dựng lại vững chắc hơn bằng cách đăng ký khoản vay khắc phục hậu quả thiên tai từ Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA). Chương trình cho vay thảm họa bao gồm tài trợ cho việc giảm nhẹ thiệt hại tài sản trong tương lai trong một thảm họa tương tự. https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/mitigation-assistance
  • Hầu hết những người đăng ký có thể hội đủ điều kiện để được tăng khoản vay lên tới 20 phần trăm thiệt hại vật chất của họ, như đã được SBA xác minh, để trang trải chi phí cải tiến. Khoản tài trợ cho khoản vay giảm nhẹ được bổ sung vào số tiền của khoản vay thiên tai đã được phê duyệt. Ngay cả khi cư dân được bảo hiểm chi trả phần lớn thiệt hại, họ vẫn có thể đăng ký khoản vay thảm họa SBA tối thiểu và sau đó đăng ký tài trợ giảm nhẹ lãi suất thấp để cải thiện nhằm bảo vệ nhà hoặc doanh nghiệp của họ.

Cách Lập Giấy Tờ Về Quyền Sở Hữu Và Cư Trú Tại Nhà Cho FEMA

 • Là một phần của quy trình trợ giúp sau thảm họa, FEMA phải xác định quyền sở hữu và cư trú của những nơi cư trú chính bị hư hại. FEMA đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những nạn nhân sau thảm họa ở các quận Charleston, Georgetown và Herry, những người đã bị thiệt hại do Cơn bão Ian, trong việc xác minh quyền sở hữu và chỗ ở. fema.gov/fact-sheet/how-document-home-ownership-and-occupancy-fema-0

Trợ giúp Thiên tai

Cách Khiếu nại về Quyết định của FEMA

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 1 13, 2023