Người Cao niên – Hãy Chuẩn bị Ngay Bây giờ cho một Tình huống Khẩn cấp

Release Date:
Tháng 4 9, 2021

Khi một thảm họa ập đến, người cao niên là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người sống một mình. Có những biện pháp mà người Mỹ cao niên có thể thực hiện để bắt đầu chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp trước khi chúng xảy ra. Ví dụ, nếu quý vị khó tự mình di chuyển hoặc nếu quý vị cần hỗ trợ để trú ẩn tại chỗ hoặc di tản, quý vị cần biết trước những ai có thể giúp.

Người cao niên gặp nhiều khó khăn hơn trong một tình huống khẩn cấp so với hầu hết mọi người: sống tách biệt, khả năng di chuyển hạn chế, nhu cầu y tế, và không tin tưởng người khác. Đôi khi, người cao niên dựa vào duy nhất một người họ hàng như người chăm sóc chính của họ. Nhưng các tình huống khẩn cấp có thể diễn ra bất cứ lúc nào, và người thường trợ giúp đó có thể không có mặt. Điều quan trọng là có một danh sách những người khác mà quý vị có thể nhờ vả và biết cách liên lạc với họ.

Lập một Danh sách Những người Có thể Giúp

  • Lập một chuỗi liên lạc. Chỉ định ai cần liên lạc với ai trong một tình huống khẩn cấp. Nếu cần có thể nhờ gia đình, bạn bè, và hàng xóm, nhưng không nên dồn hết vào một người duy nhất. Nếu người duy nhất đó trong danh sách bị thương hay mất khả năng, quý vị có thể bị mắc kẹt. Giữ danh sách những người trợ giúp trong bộ công cụ khẩn cấp của quý vị.
  • Có nhiều ứng dụng liên lạc. Chọn một hoặc hai ứng dụng, rồi yêu cầu gia đình và bạn bè trong danh sách liên hệ trong trường khẩn cấp của quý vị tải về cùng những ứng dụng đó. Chúng có thể được sử dụng để liên lạc khi đường điện thoại hoặc dịch vụ internet bị mất.

Đảm bảo Có sẵn Thông tin Y tế của Quý vị

Nếu quý vị có một tình trạng bệnh, quý vị có thể chọn đeo một vòng tay hoặc mặt dây chuyền y tế. Nó có thể cứu mạng quý vị, đặc biệt là nếu quý vị bị tiểu đường hoặc dị ứng với những loại thuốc cụ thể, v.v. Bất cứ đồ trang sức y tế nào sẵn có hôm nay có thể giúp các phản ứng viên đầu tiên điều trị cho quý vị đúng cách trong trường hợp quý vị không thể đưa cho hoặc nói cho họ tiền sử y tế của quý vị.

Có Những Thứ Quý vị Cần Mang theo Nếu Quý vị Cần Rời khỏi Nhà

  • Trước khi tình huống khẩn cấp phát sinh, hãy viết ra một danh sách những thứ mà quý vị cần để được mạnh khỏe. Bao gồm tên bác sĩ và nhà thuốc của quý vị cũng như thông tin liên lạc của họ, một danh sách các loại thuốc và thiết bị y tế. Sau đó hãy báo cho những người trong danh sách liên lạc của quý vị biết danh sách sẽ ở đâu trong trường hợp quý vị cần nó.
  • Một bộ công cụ. Một thứ mà quý vị sẽ cần là một bộ công cụ với tất cả những thứ mà quý vị cần để sống sót trong tối thiểu 72 giờ. Để có một danh sách toàn diện, hãy truy cập Lập một bộ dụng cụ | Ready.gov. Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ (American Red Cross) cũng có thể giúp quý vị với thông tin và các món đồ được khuyến nghị.
  • Tiền mặt. Nguyên tắc chung là cần có ít nhất đủ tiền mặt để trả cho 30 ngày chi phí sinh hoạt thiết yếu. Số tiền tùy vào các chi phí thiết yếu tốn bao nhiêu. Thường bao gồm tiền trả góp mua nhà, hóa đơn điện, hóa đơn điện thoại, hóa đơn nước, hóa đơn gas, v.v. Tốt hơn là nên để hóa đơn ở chế độ tự động trả - khi đó quý vị có thể không cần phải lo về vấn đề này trừ khi bị mất điện trên diện rộng ở khu vực của quý vị. Hãy đảm bảo ít nhất là một phần tiền mặt có mệnh giá nhỏ và một số đồng xu trong trường hợp quý vị cần trả tiền phí cầu đường ở trạm hoặc mua thực phẩm và đồ dùng.

Mọi người đều có thể thực hiện các biện pháp để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp dễ xảy ra nhất ở nơi họ sống. Ở Louisiana các tình huống khẩn cấp đó là bão, lụt, cháy và các tình huống khác. Đôi khi mối nguy hiểm được biết trước rất lâu, và quý vị có thời gian để chuẩn bị. Trong những lần khác, quý vị phải phản ứng ngay. Khi điều đó xảy ra, quý vị cần biết phải gọi điện cho ai để được giúp đỡ.

Để biết thêm thông tin về chuẩn bị sẵn sàng, hãy xem Việc Chuẩn bị là Hợp lý đối với Người Mỹ Cao niên - YouTube.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập Bão Laura Louisiana (DR-4559-LA). Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập Bão Delta Louisiana (DR-4570-LA). Để biết thông tin thêm về Bão Zeta, hãy truy cập Bão Zeta Louisiana (DR-4577-LA). Để biết thêm thông tin về các trận Bão Tuyết, hãy truy cập  Bão Tuyết Nghiêm trọng Louisiana (DR-4590-LA) Hoặc, theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại FEMA Region 6 (@FEMARegion6) / Twitter.

Tags:
Cập nhật lần cuối